"ออมสิน" จัดมหกรรมการเงินพลิกฟื้นธุรกิจ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

"ออมสิน" จัดมหกรรมการเงินพลิกฟื้นธุรกิจ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ธนาคารออมสิน ช่วย SME ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จัดงานมหกรรมทางการเงิน “พลิกฟื้นธุรกิจ กลับมายิ้มได้อีกครั้ง" อัดฉีดเชื่อดอกเบี้ยต่ำ, การเงินและการชำระเงินที่ชาญฉลาด ออมสินช่วยเหลือ SMEs

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 65 ธนาคารออมสิน เขตน่าน สาขาน่าน จัดงานมหกรรมทางการเงิน “พลิกฟื้นธุรกิจ กลับมายิ้มได้อีกครั้ง โดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย เรือตรีสุชาญ ภู่สุวรรณ์ ผอภ.9 ร่วมกับ นาย ชาญชัย ลิ้มสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน พันเอกวัฒนา จันทร์ไพจิตต์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน นาย ศรีรุ่ง รัตนศิลา ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน นาย สุเทพ วงค์วิเศษ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน นาย สาธิต บุญทอง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน

เรือตรีสุชาญ กล่าว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งไม่เพียงแค่ธุรกิจโรงแรมหรือที่พัก แต่ยังรวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ด้วย ที่ดำเนินธุรกิจพึ่งพาการท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายสินค้า ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย ธุรกิจการเดินทางและขนส่ง เป็นต้น โดยผู้ประกอบการ SMEs จำนวนมากขาดกระแสเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ประคับประคองธุรกิจในช่วงวิกฤติจากการแพร่ระบาดครั้งนี้

นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน กล่าว่า สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน, หอการค้าจังหวัดน่าน และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงได้ร่วมกับ บริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด และธนาคารออมสิน จัดการประชุมมหกรรมทางการเงิน “พลิกฟื้นธุรกิจ กลับมายิ้มได้อีกครั้ง” โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ออมสินช่วยเหลือ SMEs ในภาคการท่องเที่ยว, การเงิน และการชำระเงินที่ชาญฉลาด ออมสินช่วยเหลือ SMEs โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 11.00 น.

สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน จะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ดังนี้ 

1. เครื่องรับรายการบัตร (EDC) อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน (MDR) พิเศษ 0.55% - 2.20% (อัตราค่าธรรมเนียมฯ แบ่งตามแต่ละประเภทของบัตร)

2. โปรโมชั่นสินเชื่อธุรกิจ GSB Smooth Biz - อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 2.99%  - สามารถ Refinance ได้ - วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท  (เฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาชิกของหน่วยงานที่ลงนาม MOU กับธนาคารออมสินเท่านั้น)

3. สมัครบัตรเครดิต / บัตรเดบิต ภายในงาน รับของที่ระลึกจากทางธนาคารออมสิน ภายในงานทางธนาคารออมสินได้เตรียมบริการสินเชื่ออื่น ๆ ที่หลากหลายไว้ให้บริการกับท่านสมาชิกผู้ประกอบการท่องเที่ยวฯ