"โควิดวันนี้" ชลบุรี ยอดติดเชื้อรวม ATK 9,589 ราย บุคลากรฯครึ่งร้อย ดับเพิ่ม 3

"โควิดวันนี้" ชลบุรี ยอดติดเชื้อรวม ATK 9,589 ราย บุคลากรฯครึ่งร้อย ดับเพิ่ม 3

"โควิดวันนี้" (30 มี.ค.2565) สถานการณ์ โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 1,283 ราย ไม่รวม ATK อีก 8,306 ราย มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย

"โควิดวันนี้" (30 มี.ค.2565) สถานการณ์ โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 1,283 ราย ไม่รวม ATK อีก 8,306 ราย มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 138 ราย

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,325 จับตา ชลบุรี นครศรีฯ ปากน้ำ

- ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 25,389 ราย ตาย 87 ราย ATK อีก 25,397 ราย

- “Long Covid” ส่งผลให้ป่วยโรคอื่นๆ ตามมา แม้จะรักษาโควิด-19 หายแล้ว

 

"โควิดวันนี้" 30 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,283 ราย ไม่รวม ATK อีก 8,306 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย

 

1.คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 63 ราย สะสม 4,549 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,391 ราย

2.คลัสเตอร์ บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด อ.พานทอง 8 ราย สะสม 74 ราย

3.คลัสเตอร์ บริษัท เอจีซีออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด อ.เมืองชลบุรี 4 ราย สะสม 31 ราย

4.อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 36 ราย

5.บุคลากรทางการแพทย์ 51 ราย

6.ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 8 ราย ประกอบด้วย กทม. 3 ราย , ฉะเชิงเทรา 2 ราย , บุรีรัมย์ 1 ราย , พิษณุโลก 1 ราย และสมุทรปราการ 1 ราย

7.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

 • ในครอบครัว 294 ราย
 • จากสถานที่ทำงาน 58 ราย
 • บุคคลใกล้ชิด 67 ราย
 • ร่วมวงสังสรรค์ 6 ราย

8.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 51 ราย

9.อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 637 ราย

 

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 935,074 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 7,904 คน (อัตราป่วย 845.28 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 6 ราย (0.64 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 5 ราย (0.53 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 8 ราย (0.86 ต่อแสนประชากร)

 

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,905,161 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 11,277 คน (อัตราป่วย 591.92 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 25 ราย (1.31 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 17 ราย (0.89 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 26 ราย (1.36 ต่อแสนประชากร)

 

 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 136,202 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 287,710 คน รวม 423,912 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 16,413 คน (อัตราป่วย 3871.79 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 59 ราย (13.92 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 13 ราย (3.07 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 56 ราย (13.21 ต่อแสนประชากร)

 

วันนี้พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย (พบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2564) , ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 6 ราย

 • รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2564,
 • รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2564
 • รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2564,
 • และอีกสามรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 3 ราย

 • รายที่หนึ่งอายุ 89 ปี
 • รายที่สองอายุ 88 ปี
 • รายที่สามอายุ 84 ปี

 

สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีน 2 เข็มเมื่อวันที่ 22 ก.พ.2565 และอีก 2 รายไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

 

ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

 

ขณะนี้มีการระบาดเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดชลบุรี ร้านอาหารจำหน่ายสแอลกอฮอล์ ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน ขณะนี้เริ่มมีการระบาดในสถานประกอบการจำนวนมาก พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเคร่งครัดในมาตรการองค์กร

1. เลิกงานไม่สังสรรค์

2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3. ป่วยต้องหยุด

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

 

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

 

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

 

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

 

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

 

ค้นให้ตรงเป้า เฝ้าให้ตรงจุด ร่วมใจฉีดวัคซีน สู่โรคประจำถิ่น

1.ค้นให้ตรงเป้า ผู้ที่มีอาการไข้หวัด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่ได้วัคซีนไม่ครบ มีโอกาสเสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ต้องได้รับการตรวจคัดกรองด้วย ATK

2.เฝ้าให้ตรงจุด สถานที่ที่มีกลุ่มเปาะบาง เสี่ยงค่อความรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการควบคุมการระบาดได้ยาก หากเกิดการระบาดขึ้น ต้องได้รับการคัดกรองด้วยATK สม่ำเสมอ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สถานพักพิงคนพิการ ร้านอาหารจำหน่ายแอลกอฮอล์ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว

3.ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

4.สู่โรคประจำถิ่น เชื้อโควิด-19 ได้ลดความรุนแรงลง และเข้าเป็นโรคประจำถิ่น ในที่สุด ทุกคนป้องกันตัวเองตามมาตรการ univeral protection ยังคงเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะช่วงที่กำลังมีการระบาดในวงกว้าง เพื่อชลอการระบาดไม่ให้รวดเร็วเกินไป ให้ดำเนินการตามมาตรการ คัดการด้วย ATK ก่อน และสามารถแยกกักที่บ้านได้หากไม่มีอาการและไม่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรี ยอดติดเชื้อรวม ATK 9,589 ราย บุคลากรฯครึ่งร้อย ดับเพิ่ม 3

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี