"ออมสิน" เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ จองสิทธิฝากเงินตั้งแต่ 500 รับกระปุกออมสิน มีจำนวนจำกัด

"ออมสิน" เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ จองสิทธิฝากเงินตั้งแต่ 500 รับกระปุกออมสิน มีจำนวนจำกัด

เช็กที่นี่ "ออมสิน" เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ จองสิทธิฝากเงินตั้งแต่ 500 รับกระปุกออมสิน มีจำนวนจำกัด

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้  จองสิทธิฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับ ”กระปุกออมสินชิงช้าสวรรค์” (1 กระปุก ต่อ 1 ท่าน) ของมีจำนวนจำกัด 

สนใจลงทะเบียนจองสิทธิ คลิกที่นี่ 
 

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28 - 31 มีนาคม 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง หรือจนกว่าสิทธิจะครบเต็มจำนวน)

ผ่าน 2 ช่องทางธนาคาร

  •  เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th
  • Line Official : GSB Society

 

เมื่อลงทะเบียนแล้ว อย่าลืม!!! เข้าฝากเงินและรับกระปุกออมสิน ตามวันและสาขาที่ลงทะเบียนไว้ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 เมษายน 2565
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมที่นี่ 

นอกจากนี้ สำหรับเด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน ปี 2565 ธนาคาร ขอมอบเงินขวัญถุง เป็นเงิน 500 บาท  เพื่อเริ่มต้นปลูกฝังสร้างเสริมวินัยการออมตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยบิดาหรือมารดาเด็กมีสัญชาติไทย สามารถนำสูติบัตรฉบับจริงพร้อมบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา มาแสดงตัวตนที่สาขาธนาคารออมสินภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

ธนาคารออมสิน ถือกำเนิดโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงริเริ่มนำกิจการด้านการออมทรัพย์มาใช้ในประเทศไทย ด้วยพระราชปณิธานที่จะให้คลังออมสิน เป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัย และฝึกฝนให้ราษฎรรู้จักเก็บออมอย่างถูกวิธี

โดยได้ทรงตราพระราชบัญญัติจัดตั้งคลังออมสินขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2456 ด้วยรากฐานอันมั่นคงจากคลังออมสินสู่การเป็นธนาคารออมสิน เคียงข้างพี่น้องคนไทย จวบจน 109 ปี

ปัจจุบันธนาคารออมสิน ได้ปรับบทบาทองค์กรเป็นธนาคารเพื่อสังคม Social Bank มีบทบาทเป็นธนาคารเชิงพาณิชย์ และมีภารกิจดูแลสังคมควบคู่กัน

"ออมสิน" เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ จองสิทธิฝากเงินตั้งแต่ 500 รับกระปุกออมสิน มีจำนวนจำกัด