เช็คอาการโอมิครอน "ข้าราชการ-ประกันสังคม-บัตรทอง" รักษาอย่างไร พร้อมเบอร์โทร

เช็คอาการโอมิครอน "ข้าราชการ-ประกันสังคม-บัตรทอง" รักษาอย่างไร พร้อมเบอร์โทร

ทบทวนสิทธิ์รักษาอีกครั้งหากติดโควิดใช้สิทธิอะไรได้บ้าง แยกอาการเขียว เหลือง แดง อย่างไร พร้อมเบอร์โทรติดต่อ สำหรับผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ ประกันสังคม บัตรทอง รวมถึงเช็คอาการโอมิครอนมีอาการแบบไหนเข้าข่าย

ยอดผู้ป่วย “โควิด” ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้ (25 มี.ค. 2565) มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 26,050 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 69 ราย ถือว่ายังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 16 มี.ค.65 ที่ผ่านมา ไทยได้ยกเลิกประกาศเดิมที่ให้โควิด19 เป็นโรคฉุกเฉิน ซึ่งรักษาฟรีได้ในทุกโรงพยาบาล และเปลี่ยนมาใช้ UCEP Plus ให้ผู้ป่วยโควิดรักษาฟรีตามสิทธิการรักษาที่แต่ละคนมี ได้แก่ สิทธิข้าราชการ, สิทธิประกันสังคม และ สิทธิบัตรทอง 

สำหรับโควิดสายพันธุ์ "โอมิครอน" ที่ได้กลายเป็นสายพันธุ์หลักในการระบาดในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจากการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 23 มี.ค.65 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เปิดเผยว่า จากการสุ่มตรวจในรอบสัปดาห์ที่ 12 - 18 มี.ค. 65 เกือบ 2,000 ราย พบว่า เป็นสายพันธุ์เดลตาเพียง 1 ราย คิดเป็น 0.05 % ที่เหลือเป็นโอมิครอนทั้งหมด คิดเป็น  99.95 %

เท่ากับว่า ขณะนี้สายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นโอมิครอนเกือบทั้งหมด 100 % โดยเชื้อโควิดสายพันธุ์ “โอมิครอน” แพร่กระจายได้ค่อนข้างง่าย ซึ่งถึงแม้จากการรวบรวมข้อมูลจะพบว่า ผู้ป่วยโควิด19 สายพันธุ์โอมิครอน จะมีอาการไม่รุนแรงเท่าสายพันธุ์อื่นๆ ก่อนหน้า แต่ประชาชนเองก็ยังคงต้องระมัดระวังตัวอยู่ตลอด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 คือ ผู้สูงอายุ, ผู้มีโรคประจำตัว รวมถึงผู้มีภาวะอ้วน ที่เสี่ยงต่ออาการหนักและเสียชีวิต 

นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และอาจไม่มีอาการหนักจากโควิดโอมิครอน แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะพบกับ Long COVID ที่ส่งผลต่อเนื่องเป็นเวลานาน

  • เช็คอาการโอมิครอน

สำหรับอาการโอมิครอนที่พบได้ชัดเจน มีอาการดังนี้ 

1. ไอ 54%
2. เจ็บคอ 37% 
3. ไข้ 29% 
4. ปวดกล้ามเนื้อ 15% 
5. มีน้ำมูก 12%
6. ปวดศีรษะ 10%
7. หายใจลำบาก 5% 
8. ได้กลิ่นลดลง 2%

  • เช็คสิทธิการรักษา แบ่งตามกลุ่มอาการ

และเนื่องจากความรุนแรงโควิดสายพันธุ์โอมิครอนจะมีไม่มาก ผู้ป่วยบางคนแทบไม่มีอาการ คือ ไม่มีไข้ มีเพียงเจ็บคอและไอเท่านั้น หรือบางคนอาจมีไข้ต่ำ และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อร่วมด้วย ทางภาครัฐจึงปรับมาตรการเริ่มใช้ UCEP Plus ตามที่กล่าวมา

ดังนั้น ผู้ป่วยที่พบว่าติดเชื้อโควิดนับจากนี้เป็นต้นไป จึงต้องตรวจสอบ "สิทธิการรักษา" ของตัวเองให้ชัดเจน เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาที่ถูกต้อง โดยแบ่งตามกลุ่มอาการตั้งแต่ เขียว-เหลือง-แดง รวมถึงสิทธิแต่ละประเภท ได้แก่ สิทธิข้าราชการ บัตรทอง ประกันสังคม รายละเอียดดังนี้ 

1. ผู้ป่วยสีเขียว

อาการผู้ป่วยสีเขียว : มีไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่รับกลิ่น ไอมีน้ำมูก เจ็บคอ ตาแดง มีผื่น ถ่ายเหลว  และไม่มีอาการ

สิทธิการรักษา : รักษาฟรี ในรพ.ตามสิทธิ์  บัตรทอง สวัสดิการข้าราชการ ประกันสังคม ประกันสุขภาพสิทธิประกันสังคม ทำงานต่างพื้นที่เข้ารพ.เครือข่ายได้ 

- การรักษา : กักตัวที่บ้าน(HI) กักตัวในชุมชน(CI)หรือฮอสปิเทล เข้าโครงการ เจอ แจก จบที่หน่วยบริการใกล้บ้าน 

2. ผู้ป่วยสีเหลือง

อาการผู้ป่วยสีเหลือง : แน่นหน้าอก หายใจลำบาก , หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย ,ปอดอักเสบ, ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ,เด็กมีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ดื่มนม หรือทานอาหารน้อยลง ,กลุ่ม608 ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป เป็นโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ อ้วน น้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม 

สิทธิการรักษา : รักษาฟรีในรพ.ตามสิทธิ หรือ UCEP Plus รักษาฟรีทุกรพ.ทั้งภาครัฐและเอกชน 

3. ผู้ป่วยสีแดง

อาการผู้ป่วยสีแดง : หอบเหนื่อย พูดไม่เป็นประโยคขณะสนทนา ,แน่นหน้าอก หายใจเจ็บหน้าอก,ปอดอักเสบรุนแรง,มีภาวะช็อก มีภาวะโคม่า ซึมลง,มีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส นานกว่า 24 ชั่วโมง ,ค่าออกซิเจนน้อยกว่า 94 %

สิทธิการรักษา : รักษาฟรีในรพ.ตามสิทธิ หรือ UCEP Plus รักษาฟรีทุกรพ.ทั้งภาครัฐและเอกชน 

  • เช็คสิทธิการรักษา "ข้าราชการ-ประกันสังคม-บัตรทอง" พร้อมเบอร์โทร

ข้าราชการ

สำหรับข้าราชการที่มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่ติดโควิด แบบฉุกเฉิน-วิกฤติ และแพทย์วินิจฉัย ว่า เข้าเกณฑ์ “UCEP Plus” ตามแนวทางของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สามารถเข้ารับการรักษาที่ “สถานพยาบาลเอกชน” ได้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 มี.ค. 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 02-127-7000 ต่อ 6854 หรือ 4441 ในเวลาราชการ

บัตรทอง

สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทอง นั้นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุว่า กรณีตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วขึ้น 2 ขีด หรือติดโควิด สามารถติดต่อผ่านสายด่วน 1330 หรือ 1506 เพื่อเข้ารับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามสถานพยาบาลที่ตนเองที่สิทธิอยู่

ประกันสังคม

สำหรับผู้มีสิทธิประกันสังคมเมื่อตรวจพบว่าตนเองติดโควิด สามารถติดต่อเพื่อเข้าระบบการรักษาได้ดังนี้

1. สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล และสถานพยาบาลใกล้ที่พักอาศัยทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. กรณีที่สถานพยาบาลตามสิทธิ และสถานพยาบาลที่รับรักษาไม่สามารถให้การรักษาได้ หรือเกินศักยภาพในการรักษา จะทำการส่งตัวผู้ประกันตนไปรักษากับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. กรณีที่ผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิได้ เนื่องจากอยู่ต่างจังหวัด หรือต่างพื้นที่ สามารถเข้ารักษาได้ในสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ ผู้ประกันตนจะได้รับการดูแลรักษาในสถานพยาบาล, โรงพยาบาลสนาม, Hospitel, Community Isolation, Home Isolation ตามแนวทางและระบบบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หากไม่สามารถเดินทางได้ ให้ติดต่อสายด่วน 1506 กด 6 และกด 7 มีคู่สายรวม 350 คู่สาย สามารถโทร.ได้ตั้งแต่ 08.00 น. - 18.00 น. จะมีคณะทำงานประสานไปยังสถานพยาบาลในทันที จากนั้นไม่เกิน 3 ชั่วโมง จะมีรถโรงพยาบาลรับไปรักษา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

เบอร์โทรศัพท์ สปสช. 1330 กด14 (ขอรับเตียง) สพฉ.1669 กรมสบส.1426(ขอรับเตียงในระบบ1330) สอบถามสิทธิ UCEP Plus  0-2872-1669