"ประกันสังคม" ฮึ่มคาดโทษ รพ.อ้างคิวเต็มไม่รับรักษา ผู้ประกันตนติดโควิด-19

"ประกันสังคม" ฮึ่มคาดโทษ รพ.อ้างคิวเต็มไม่รับรักษา ผู้ประกันตนติดโควิด-19

"ประกันสังคม" เอาจริง! ฮึ่มคาดโทษโรงพยาบาลอ้างคิวเต็มไม่รับตรวจรักษา ผู้ประกันตนติดโควิด-19 ตามข้อตกลง เจอแน่ชวดต่อสัญญาปีต่อไป

วันที่ 26 มีนาคม 2565 นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณี "ผู้ประกันตน" ร้องเรียนผ่านสื่อฯ จากสาเหตุติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิประกันสังคมไม่ทำการรักษาให้โดยอ้างว่าคิวเต็ม และเสียค่าตรวจ RT-PCR พร้อมไล่ให้ไปซื้อยากินเอง ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่ 25 มี.ค.65 ที่ผ่านมา

 

 

กรณีดังกล่าว นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยจึงได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคม เร่งตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ "ผู้ประกันตน" โดยด่วน

 

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้ประสานโรงพยาบาลตามสิทธิดังกล่าว เพื่อส่งตัว "ผู้ประกันตน" เข้ารับการรักษาใน Hospitel และจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ตามสิทธิประกันสังคม พร้อมให้โรงพยาบาลออกใบรับรองแพทย์เพื่อรับรองการหยุดงานเรียบร้อยแล้ว

 

 

รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้กำชับให้โรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ให้ความร่วมมือดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 ในทันที และมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ประกันตนตั้งแต่เข้ารับการรักษา จนสิ้นสุดการรักษาอย่างเต็มศักยภาพ

 

หากโรงพยาบาลใดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง สํานักงานประกันสังคมจะพิจารณาการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลว่าไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง หรือให้บริการที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้ และจะนำข้อมูลมาทบทวนการพิจารณาต่อสัญญาในปีต่อไป

 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกัน หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน กระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 6 และ กด 7 ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)