ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยอดีตปธน.ปากีสถาน ถึงแก่อสัญกรรม

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยอดีตปธน.ปากีสถาน ถึงแก่อสัญกรรม

ในหลวงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ในการที่อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ถึงแก่อสัญกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในการที่ นายมุฮัมมัด เราะฟีก ตาเราะร์ (Mr. Muhammad Rafiq Tarar) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ความว่า

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

กรุงอิสลามาบัด

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายมุฮัมมัด เราะฟีก ตาเราะร์ อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่านและประชาชนชาวปากีสถานในการสูญเสียอันน่าเศร้าครั้งนี้   

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว