ประกาศ "จุฬาราชมนตรี" เรื่องดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันแรกของเดือน "รอมฎอน"

ประกาศ "จุฬาราชมนตรี" เรื่องดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันแรกของเดือน "รอมฎอน"

ประกาศ "จุฬาราชมนตรี" ให้ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันแรกของเดือน "รอมฎอน" ฮิจเราะห์ศักราช 1443

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา สำนักจุฬาราชมนตรี เผยแพร่ประกาศ "จุฬาราชมนตรี" เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ความว่า

เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือน "รอมฎอน" ฮิจเราะห์ศักราช 1443 เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ในวันและเวลาดังกล่าว หากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล "จุฬาราชมนตรี"

ประกาศ "จุฬาราชมนตรี" เรื่องดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันแรกของเดือน "รอมฎอน"