'จุฬาราชมนตรี' ประกาศวัน ‘ฮารีรายอ’ (อีฎิ้ลฟิตริ) ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

'จุฬาราชมนตรี' ประกาศวัน ‘ฮารีรายอ’ (อีฎิ้ลฟิตริ) ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศ “วันฮารีรายอ” หรือ “วันอีฎิ้ลฟิตริ” (อีดิลฟิตรี) วันออกบวชตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.64 สำนักจุฬาราชมนตรี ได้เผยแพร่ประกาศผลการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฏิ้ลฟิตริ) ฮ.ศ.1442 

โดย นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1442 มีใจความดังนี้ 

ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564

162074401567

ทั้งนี้ วันอีฎิ้ลฟิตริ (บ้างสะกด : อีดิ้ลฟิตรี) เป็นวันแรกของการออกจากเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (วันที่ 1 ของเดือนเชาวาล ) เป็นวันแห่งรางวัลและการตอบแทนสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบประจำปีในเดือนรอมมฎอน ด้วยการบังคับ ตัวเองด้วยจิตศรัทธาที่มุ่งมั่น จากการกินดื่ม อยู่ในความสำรวมตนลดละกิเลสตัณหา และยืนฟังการอ่าน อัลกุรอานในการละหมาดตะรอเวียะห์เป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มตลอดค่ำคืนของเดือนรอมฎอน พร้อมทั้งฝึกฝนด้านความโอบอ้อมอารีและความมีจิตเมตตาและกรุณาต่อผู้ที่ด้อยโอกาสและอ่อนแอกว่า ในช่วงเดือนรอมฎอนเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม เพื่อขัดเกลาตนเองทั้งกายใจ

ดังนั้นหลังจากที่พวกเขาสำเร็จออกจากเบ้าหลอมแห่งการทดสอบ อิสลาม จึงประกาศให้วันนี้เป็นวันอีด (วันแห่งเทศกาลการเฉลิมฉลอง) ที่ยิ่งใหญ่ พร้อมกับสั่งให้มีการบริจาคทานแก่บรรดาผู้ที่ขัดสน ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม "ซะกาตฟิฎเราะฮฺ" ควบคู่ไปกับการละหมาดอีด 

ทั้งนี้ เฟซบุ๊คเพจ สำนักจุฬาราชมนตรี ได้เผยแพร่ วิธีการละหมาดสุนัตอีฎิ้ลฟิตร์ ไว้ดังนี้

162074415332

162074416660

162074417636

162074418695

162074419557

162074420427

162074421699