สำนักจุฬาราชมนตรี ตามหา น.ร.จากศูนย์มัรกัสยะลา ไปตรวจเชื้อโควิด-19

สำนักจุฬาราชมนตรี ตามหา น.ร.จากศูนย์มัรกัสยะลา ไปตรวจเชื้อโควิด-19

"สำนักจุฬาราชมนตรี" แจ้งด่วนที่สุด ถึง “มัสยิดทุกแห่งทั่วประเทศ” เร่งตามนักเรียนจาก "ศูนย์มัรกัสยะลา" นำตัวเข้าตรวจโควิด-19 ทันที

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.64 สำนักจุฬาราชมนตรี  ลงนามโดย นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี แจ้งไปยังประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจนักเรียนที่เดินทางมาจากศูนย์มัรกัสยะลา เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ความว่า 

ด้วยได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวนหลายคนใน ศูนย์มัรกัสยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ทำให้นักเรียนจากศูนย์มัรกัสยะลาที่ได้เดินทางกลับบ้าน ทั้งในจังหวัดยะลาและต่างจังหวัด มีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อและแพร่เชื้อไปยังบุคคลในครอบครัวและผู้อื่นได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

  

ในการนี้ จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังท่านโปรดประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกมัสยิดในสังกัด ได้ดำเนินการสำรวจสัปปุรุษว่ามีนักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่

ทั้งนี้ หากพบว่ามีผู้เดินทางจากพื้นที่ดังกล่าวข้างตัน ขอความกรุณาแจ้งให้บุคคลดังกล่าว รีบไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ และรีบไปตรวจหาเชื้อ ณ โรงพยาบาลหรือจุดบริการในพื้นที่ต่างๆ โดยเร็ว

พร้อมทั้งให้บุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยการกักตัวเองภายในบ้านหรือสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ และขอให้บุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลในครอบครัว งดไปละหมาดที่มัสยิด ทั้งละหมาดญะมาอะห์ และละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) จนกว่าผลการตรวจจะชี้ชัดว่าไม่มีการติดเชื้อดังกล่าว

162418085749