"โควิด-19" กลุ่มเสี่ยงสูงคือใครบ้าง อัปเดตแนวทางปฏิบัติ ตรวจ ATK - กักตัว

"โควิด-19" กลุ่มเสี่ยงสูงคือใครบ้าง อัปเดตแนวทางปฏิบัติ ตรวจ ATK - กักตัว

แนวปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรค "โควิด-19" ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มี.ค.2565 ที่ผ่านมา

แนวปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรค "โควิด-19" ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มี.ค.2565 ที่ผ่านมา

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- โควิดวันนี้ ชลบุรียังพุ่งติดเชื้อเพิ่ม 1,420 ราย - ATK อีก 5,409 ล่าสุดตายอีก 2

- ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 21,382 ราย ตาย 83 ราย ATK อีก 13,220 ราย

- ติดเชื้อ "โควิด" รักษาตัวอยู่บ้าน ต้องกินยาอะไร คุณหมอมีคำตอบ

 

ผู้สัมผัสใกล้ชิด หมายถึง ผู้ที่มีพฤติกรรมการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าข่าย/ยืนยันในวันเริ่มป่วยในช่วงมีอาการป่วยหรือก่อนมีอาการประมาณ 2 - 3 วัน (ทั้งนี้หากเป็นผู้ติดเชื้อไม่มีอาการให้ถือวันที่เก็บสิ่งส่งตรวจเสมือนเป็นวันเริ่มป่วย) โดยมีพฤติกรรมสัมผัสอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 

1. ผู้ที่อยู่ใกล้หรือมีการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยัน โควิด-19 ในระยะ 2 เมตร เป็นเวลานานกว่า 5 นาที หรือถูกไอจามรดจากผู้ป่วย

2. ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศมากนัก ร่วมกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นระยะเวลานานกว่า 30 นาที เช่น ในรถปรับอากาศหรือห้องปรับอากาศผู้สัมผัสใกล้ชิด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 

  • ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย หรือไม่ได้ใส่ personal protective equipment (PPE) ตามมาตรฐานตลอดช่วงเวลาที่มีการสัมผัสใกล้ชิด ข้างต้น
  • ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

 

แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อ เข้าข่าย/ยืนยัน โควิด-19 และกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 

1) ให้กักตัวที่บ้าน (Home quarantine) เป็นเวลา 7 วัน โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง

2) ตรวจ ATK ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย

3) สังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) ต่ออีก 3 วัน ออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น หากไปทำงานแยกพื้นที่กับผู้อื่น ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention เลี่ยงไปสถานที่สาธารณะ เลี่ยงใช้ขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น 

4) ตรวจ ATK ครั้งที่ 2 วันที่ 10 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย

 

"โควิด-19" กลุ่มเสี่ยงสูงคือใครบ้าง อัปเดตแนวทางปฏิบัติ ตรวจ ATK - กักตัว