โควิดวันนี้ ชลบุรียังพุ่งติดเชื้อเพิ่ม 1,420 ราย - ATK อีก 5,409 ล่าสุดตายอีก 2

โควิดวันนี้ ชลบุรียังพุ่งติดเชื้อเพิ่ม 1,420 ราย - ATK อีก 5,409 ล่าสุดตายอีก 2

"โควิดวันนี้" ชลบุรียังพุ่งติดเชื้อเพิ่มอีก 1,420 ราย ไม่รวม ATK อีก 5,409 ราย พื้นที่ศรีราชามากสุด เสียชีวิตอีก 2 รวมเสียชีวิตสะสม 118 ราย

"โควิดวันนี้" 22 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,420 ราย พื้นที่ศรีราชามากสุด ไม่รวม ATK อีก 5,409 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 118 ราย

 

 

"โควิดวันนี้" 22 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,420 ราย (ผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR)

 

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 106 ราย สะสม 3,891 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,214 ราย 

2. CLUSTER บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด อ.พานทอง 14 ราย สะสม 52 ราย

3. CLUSTER บริษัท เอจีซีออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด อ.เมืองชลบุรี 11 ราย สะสม 19 ราย

4. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 39 ราย

5. บุคลากรทางการแพทย์ 39 ราย

6. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 4 ราย ดังนี้
    6.1 จังหวัดนครราชสีมา 1 ราย
    6.2 จังหวัดพะเยา 1 ราย
    6.3 จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 ราย
    6.4 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
    7.1 ในครอบครัว 237 ราย
    7.2 จากสถานที่ทำงาน 99 ราย 
    7.3 บุคคลใกล้ชิด 123 ราย 
    7.4 ร่วมวงสังสรรค์ 7 ราย

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 69 ราย 

9. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 672 ราย

 

โควิดวันนี้ ชลบุรียังพุ่งติดเชื้อเพิ่ม 1,420 ราย - ATK อีก 5,409 ล่าสุดตายอีก 2

 

 

ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 906,478 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ5,609 คน (อัตราป่วย 618.77 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 4 ราย (0.44 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 2 ราย (0.22 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 8 ราย (0.88 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,900,677 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 8,486 คน (อัตราป่วย 446.47 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 21 ราย (1.10 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 7 ราย (0.37 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 13 ราย (0.68 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 121,205 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 307,191 คน รวม 428,396 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 11,274 คน  (อัตราป่วย 2631.68 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 45 ราย (10.50 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 7 ราย (1.63 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 42 ราย (9.80 ต่อแสนประชากร)

วันนี้ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 3 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2564, รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564, รายที่สามไม่พบประวัติการรับวัคซีน), พบผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 6 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2564, รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564, รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่  17 ธ.ค. 2564, รายที่สี่พบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2564

และอีกสองรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน), และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 59 ปี, รายที่สองอายุ 88 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนทั้งสองราย)

ดังนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่ 3 จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน 

สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน 

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมืองชลบุรี ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด 

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว 

1. เลิกงานไม่สังสรรค์ 
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน 
6 สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม 

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ชิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้ 

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ้นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองรับไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

1. ค้นให้มาก สถานที่ให้บริการประชาชน แหล่งชุมนุมชน ต้องมีการคัดกรองด้วย ATK สม่ำเสมอ ประชาชนที่มีอาการหรือสงสัยสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้มีการตรวจ ATK คัดกรอง

2. กักให้ดี ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อให้กักตัวให้ดี ผู้ติดเชื้อต้องแยกกัก ไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

3. ชีวิตวิถีใหม่ ทุกคนต้องเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ เชื้อเข้าทาง จมูก ปาก ตา ต้องไม่จับหน้า โดยไม่ล้างมือ ทุกคนต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังคงต้องหลงเหลือ (smart living with covid-19) และอาจกลายเป็นเชื้อประจำถิ่น สถานที่ให้บริการประชาชน ต้องมีมาตรการควบคุมป้องกัน (covid-19 free setting)

4. ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

 

โควิดวันนี้ ชลบุรียังพุ่งติดเชื้อเพิ่ม 1,420 ราย - ATK อีก 5,409 ล่าสุดตายอีก 2

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี