ปรับอัตรา "ค่าแรงขั้นต่ำ" จาก 300 บาท เป็น 492 บาท จริงหรือ?

ปรับอัตรา "ค่าแรงขั้นต่ำ" จาก 300 บาท เป็น 492 บาท จริงหรือ?

กรณีปรับอัตรา "ค่าแรงขั้นต่ำ" จาก 300 บาท เป็น 492 บาท ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชี้แจงแล้วว่าเป็นข้อมูลเท็จ

ตามที่มีการส่งต่อข่าวในประเด็นเรื่องกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเสนอให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจาก 300 บาท เป็น 492 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการโพสต์ข่าวลือโดยระบุว่า กระทรวงแรงงาน เตรียมปรับ "ค่าแรงขั้นต่ำ" เบื้องต้น 492 บาท/วัน ยังไม่สรุปว่าเท่าไหร่ แต่ปรับขึ้นแน่นอน ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบรายละเอียด และชี้แจงว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง

ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการไตรภาคี ได้แก่ ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง พิจารณาร่วมกัน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไม่ได้เสนอให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจาก 300 บาท เป็น 492 บาท เนื่องจากการพิจารณาเป็นอำนาจของคณะกรรมการค่าจ้าง ซึ่งขณะนี้มีคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดจะพิจารณาอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมในจังหวัดของตนและนำเสนอต่อไป

ปรับอัตรา "ค่าแรงขั้นต่ำ" จาก 300 บาท เป็น 492 บาท จริงหรือ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือโทรสายด่วน 1506

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไม่ได้เสนอให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจาก 300 บาท เป็น 492 บาท เนื่องจากการพิจารณาเป็นอำนาจของคณะกรรมการค่าจ้าง ซึ่งขณะนี้มีคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดจะพิจารณาอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมในจังหวัดของตนและนำเสนอต่อไป