เช็ควันโอน "เงินเดือนข้าราชการ" งวดมีนาคม 2565 ทั้งข้าราชการ-ลูกจ้าง-บำนาญ

เช็ควันโอน "เงินเดือนข้าราชการ" งวดมีนาคม 2565 ทั้งข้าราชการ-ลูกจ้าง-บำนาญ

เช็คปฏิทิน "เงินเดือนข้าราชการ" รวมถึงลูกจ้างประจำ และข้าราชการเกษียณ จะได้เงินเดือน และ บำนาญ ประจำเดือนมีนาคม 2565 วันไหน "กรมบัญชีกลาง" ย้ำ! บำเหน็จ-บำนาญ ได้เท่าเดิมไม่มีปรับลดหรือยกเลิกแต่อย่างใด

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนอัปเดตปฏิทินวันจ่าย "เงินเดือนข้าราชการ" และ "เงินบำนาญ" ล่าสุด สำหรับทั้ง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รวมถึงข้าราชการเกษียณ และผู้รับบำนาญ ประจำงวดเดือนมีนาคม 2565 ว่าจะได้รับเงินวันที่เท่าไรกันบ้าง เพราะแต่ละกลุ่มไม่ได้เงินวันเดียวกัน

ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง ระบุวันโอนเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการ สำหรับงวดเดือนมีนาคม 2565 ดังนี้
   

เงินเดือนกลุ่ม “ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ”

สำหรับวันจ่าย “เงินเดือนข้าราชการ” และ “ค่าจ้างลูกจ้างประจำงวดมีนาคม 2565 เงินจะโอนเข้าบัญชี ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

ส่วนในเดือนถัดๆ ไป รายละเอียดดังนี้

- งวดเดือนเมษายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
- งวดเดือนพฤษภาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
- งวดเดือนมิถุนายน 2565   เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
- งวดเดือนกรกฎาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
- งวดเดือนสิงหาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565
- งวดเดือนกันยายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565
- งวดเดือนตุลาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565
- งวดเดือนพฤศจิกายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
- งวดเดือนธันวาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565

เงินเดือนกลุ่มข้าราชการเกษียณ "ผู้รับบำนาญ"

สำหรับวันจ่าย “เงินบำนาญ” สำหรับข้าราชการเกษียณ งวดมีนาคม 2565 เงินจะโอนเข้าบัญชี ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565

ส่วนในเดือนถัดๆ ไป รายละเอียดดังนี้

- งวดเดือนเมษายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
- งวดเดือนพฤษภาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565
- งวดเดือนมิถุนายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565
- งวดเดือนกรกฎาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565
- งวดเดือนสิงหาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565
- งวดเดือนกันยายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
- งวดเดือนตุลาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565
- งวดเดือนพฤศจิกายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
- งวดเดือนธันวาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565

 

กรมบัญชีกลาง ยืนยัน บำเหน็จ-บำนาญ จ่ายเท่าเดิม

พร้อมกันนี้ กรมบัญชีกลาง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญในปัจจุบัน โดยยืนยันว่า ไม่มีปรับลดหรือยกเลิกแต่อย่างใด

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่มีการแชร์ข้อความในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการยกเลิกบำนาญ การลดเงินบำนาญ การเพิ่มเงินบำนาญ และการรื้อระบบบำนาญ เป็นต้น ซึ่งข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและตื่นตระหนก 

“กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับเงินบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันกรมบัญชีกลางยังไม่ได้รับนโยบายให้ลดหรือเพิ่ม รวมทั้งยกเลิกการจ่ายเงินบำนาญให้แก่ข้าราชการบำนาญ 

อีกทั้ง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้นิยามคำว่าบำนาญ หมายถึงเงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน กล่าวคือ มีเจตนารมณ์ที่จะตอบแทนการเสียสละปฏิบัติงานให้กับประเทศมาด้วยดีเป็นระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น จึงขอเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่าหลงเชื่อข้อความดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น หรือสอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400” โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าว