“ข้าราชการ” เช็คสิทธิ ติดโควิด-19 รักษา "รพ.เอกชน" ฟรี กรณีไหนบ้าง

“ข้าราชการ” เช็คสิทธิ ติดโควิด-19 รักษา "รพ.เอกชน" ฟรี กรณีไหนบ้าง

กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่ารักษาโควิด 19 สำหรับสิทธิ “ข้าราชการ” กรณีเข้ารับการรักษาใน “โรงพยาบาลเอกชน” มีเงื่อนไขอย่างไร แบบไหนเข้าเกณฑ์ “รักษาฟรี”

หลังจากดีเดย์เริ่มใช้ "UCEP Plus" เป็นหลักเกณฑ์ใหม่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แบบใหม่ คือ จะสามารถเข้า “รักษาฟรี” ได้เฉพาะกับสถานพยาบาลตามสิทธิที่แต่ละคนมี ซึ่งแตกต่างจากเดิม ที่ผู้ป่วยโควิด-19 สามารถเข้ารักษาฟรีได้ทุกโรงพยาบาล โดยเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่ 16 มี.ค.65

หลักการ คือ หากเป็นผู้ใช้ “สิทธิบัตรทอง” และ “สิทธิประกันสังคม” ก็จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ตนเองมีสิทธิ 

ส่วน “ข้าราชการ” และ “ครอบครัว” นั้น โดยทั่วไป คือ สามารถเข้ารักษาโรงพยาบาลรัฐได้ฟรีทุกที่อยู่แล้ว แต่หากต้องการเข้ารับการรักษาโรคโควิด-19 ใน “โรงพยาบาลเอกชน” นั้น ก็สามารถทำได้ แต่ไม่ใช่ทุกกรณี! 

เงื่อนไขเป็นอย่างไร “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” พาไปหาคำตอบกัน

  • ข้าราชการ-ครอบครัว รักษาโควิดฟรี ใน รพ.เอกชน ได้หรือไม่?

อ้างอิงข้อมูลจากอธิบดีกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับการใช้ “สิทธิราชการ” กรณีป่วยโควิด-19 นั้น เรื่องแรกที่จะต้องทำความเข้าใจก่อน ก็คือ คุณเป็นผู้ป่วยสีอะไร ? ระหว่าง ผู้ป่วยสีแดง - ผู้ป่วยสีเหลือง - ผู้ป่วยสีเขียว ซึ่งจะต้องดูตั้งแต่ระดับอาการที่เป็นอยู่ รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ประกอบ เช่น อายุ , โรคประจำตัว ฯลฯ (อ่านเกณฑ์อย่างละเอียดท้ายบทความ)

เมื่อทราบแล้วว่า เป็นผู้ป่วยสีอะไร จึงจะมาดูกันต่อว่า แล้วจะสามารถใช้สิทธิราชการ เข้ารักษาโรงพยาบาลเอกชนได้ ในกรณีไหนบ้าง

รายละเอียดดังนี้

  • ผู้ป่วยสีแดง และ ผู้ป่วยสีเหลือง

กรณีได้รับการประเมินเป็น “ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ” ซึ่งก็คือ ผู้ป่วยสีแดง และ ผู้ป่วยสีเหลือง นั้น จะเข้าเกณฑ์รับการรักษาฟรีได้ ดังนี้

- รักษาในโรงพยาบาลเอกชนได้ "ฟรี" ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยอัตราการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตฯ (UCEP Plus)

- เบิกค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมการรักษาตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดการรักษา 

- หากมีประกันภัย ต้องใช้สิทธิการเบิกจ่ายจากประกันภัยก่อน ส่วนที่เกินจากสิทธิจึงจะสามารถเบิกได้ 

  • ผู้ป่วยสีเขียว

กรณีได้รับการประเมินเป็นผู้ป่วยอาการเล็กน้อย หรือ “ผู้ป่วยสีเขียว”  จะเข้าเกณฑ์รับการรักษาได้ดังนี้

- เข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 85 แห่ง

- อัตราการเบิกจ่าย ให้เบิกได้เท่ากับอัตราของสถานพยาบาลของทางราชการ ตามที่ สปสช. กำหนด 

- รูปแบบการให้บริการ ครอบคลุมทุกกรณี เช่น Hospital Hotel Isolation, Home Isolation, Community Isolation เป็นต้น

- การรักษาพยาบาลเป็นไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

“ข้าราชการ” เช็คสิทธิ ติดโควิด-19 รักษา "รพ.เอกชน" ฟรี กรณีไหนบ้าง

  • เกณฑ์วัดระดับอาการผู้ป่วยสีแดง สีเหลือง และสีเขียว

สำหรับเกณฑ์การแบ่งระดับผู้ป่วยโควิด-19 ว่า เข้าข่ายผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน หรือไม่นั้น กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการแบ่งออกเป็น "3 สี" ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ผู้ป่วยสีเขียว อาการ 

- ไม่มีอาการ
- มีไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป
- ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่รับกลิ่น
- ไอมีน้ำมูก เจ็บคอ
- ตาแดง มีผื่น ถ่ายเหลว

ผู้ป่วยสีเหลือง อาการ

- แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย
- ปอดอักเสบ
- ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน
- เด็ก มีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ดื่มนม หรือทานอาหารน้อยลง
- กลุ่ม 608 / ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป / เป็นโรคเรื้อรัง / หญิงตั้งครรภ์ / อ้วน น้ำหนักเกิน 90 กก.

ผู้ป่วยสีแดง อาการ

- หอบเหนื่อย พูดไม่เป็นประโยคขณะสนทนา
- แน่นหน้าอก หายใจเจ็บหน้าอก
- ปอดอักเสบรุนแรง
- มีภาวะช็อก มีภาวะโคม่า ซึมลง
- ไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส นานกว่า 24 ชั่วโมง
- ค่าออกซิจนน้อยกว่า 94%

เมื่อเข้าใจหลักเกณฑ์ รายละเอียด และเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว ผู้ใช้ "สิทธิราชการ" ก็จะสามารถเข้ารับสิทธิได้อย่างถูกต้อง โดยในส่วนของการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ให้สถานพยาบาลของเอกชนเป็นผู้เบิกแทนผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ผู้สงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อไปที่ กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 02 127 7000 ต่อ 6854  4441 ในวัน เวลาราชการ