"ข้าราชการ" ติดโควิด แยกกักตัวที่บ้านจะได้เงินค่ารักษากี่บาท มีคำตอบ

"ข้าราชการ" ติดโควิด แยกกักตัวที่บ้านจะได้เงินค่ารักษากี่บาท มีคำตอบ

"ข้าราชการ" ติดโควิด แยกกักตัวที่บ้านจะได้เงินค่ารักษากี่บาท มีคำตอบ ตามที่มีการนำเสนอข่าวสารในสื่อต่างๆประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

ตามที่มีการนำเสนอข่าวสารในสื่อต่างๆประเด็น เรื่อง "ข้าราชการ" ป่วยโควิด-19 แยกกักตัวที่บ้าน เบิกค่ารักษาเหมาจ่ายได้ 1,000 บาท ทาง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- “ข้าราชการ” ติด “โควิด-19” รักษา "รพ.เอกชน" ฟรี กรณีใดบ้าง?

- “ข้าราชการ” เช็คสิทธิ ป่วยโควิด-19 รักษา "รพ.เอกชน" ฟรี กรณีไหนบ้าง

 

กรมบัญชีกลาง กำหนดให้สถานพยาบาลของทางราชการนำหลักเกณฑ์ อัตราการจ่าย กรณีการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและการแยกกักตัวที่บ้าน (Self Isolation) ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กำหนดมาใช้กับการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยมีอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้

ค่าบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแบบบริการผู้ป่วยนอก จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 1,000 บาทต่อราย โดยครอบคลุมรายการดังนี้

1.ค่าบริการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการแยกกักตัวที่บ้าน

2.การให้ยาที่เป็นการรักษาโรคโควิด19 ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร หรือ Favipiravir (เบิกจากกระทรวงสาธารณสุข) ตามแนวทางกรมการแพทย์ และหรือยารักษาตามอาการรวมค่าจัดส่ง

3.การประสานติดตามอาการเมื่อให้การดูแลครบ 48 ชั่วโมง

4.การจัดระบบส่งต่อเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องส่งต่อ

 

ค่าบริการสำหรับการให้คำปรึกษาหรือการดูแลรักษาเบื้องต้นเมื่อได้รับคำปรึกษาจากผู้ป่วยโควิด-19 หลังให้การดูแลครบ 48 ชั่วโมงไปแล้ว เมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง และหรือให้ปรึกษาอื่นๆ จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 300 บาทต่อราย

 

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยให้บริการในลักษณะผู้ป่วยนอกและให้ผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้าน (Self Isolation) ให้สถานพยาบาลของทางราชการเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ หรือโทร 0-2127-7000

 

"ข้าราชการ" ติดโควิด แยกกักตัวที่บ้านจะได้เงินค่ารักษากี่บาท มีคำตอบ