ทำ "Vaccine passport" ที่ไหนมีคำตอบ เช็คจุดให้บริการ กทม.และต่างจังหวัด

ทำ "Vaccine passport" ที่ไหนมีคำตอบ เช็คจุดให้บริการ กทม.และต่างจังหวัด

ทำ "Vaccine passport" ที่ไหนมีคำตอบ เช็คจุดให้บริการ กทม.และต่างจังหวัด ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆสำหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศควรจดเอาไว้เลย

ก่อนเดินทางไปต่างประเทศจำเป็นต้องมี Vaccine passport หรือ หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- สหราชอาณาจักร รับรอง e-vaccine Passport ‘หมอพร้อม’

- สปคม.ผนึก รพ.เมดพาร์ด เปิดบริการจุดออกหนังสือ Vaccine Passport

 

วันนี้ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จะพาไปเช็คกันว่าจุดให้บริการทำ Vaccine passport อยู่ที่ไหนบ้าง รวมถึงช่องทางติดต่อผ่านเว็บไซต์ และเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆสำหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศควรจดเอาไว้เลย 

 

สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 หรือ Vaccine passport เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ มีดังนี้ 

 

พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 

1.กองโรคติดต่อทั่วไป (ณ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก) 

  • เบอร์โทรศัพท์ 096-190-9879 , 096-190-9290 (สำหรับคนไทย) และ 096-190-9462 (สำหรับชาวต่างชาติ) 
  • เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/dcd

 

2.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

  • เบอร์โทรศัพท์ 02-521-0943 ถึง 5 , 02-521-1668 และ 02-521-0943 
  • เว็บไซต์ https://vacn.ddc.moph.go.th

 

3.โรงพยาบาลเมดพาร์ค 

 

4.โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

 

5.โรงพยาบาลกลาง

 

6.สถาบันบำราศนราดูร 

  • เบอร์โทรศัพท์ 02-590-3427 , 02-590-3402 , 02-590-3605 , 02-590-3430 , 02-951-1170 ถึง 79 ต่อ 3430 
  • เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/bidi

 

สำหรับรายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการทำ Vaccine passport ในต่างจังหวัด สามารถสแกน QR Code ค้นหาตามภาพได้เลย

 

ทำ "Vaccine passport" ที่ไหนมีคำตอบ เช็คจุดให้บริการ กทม.และต่างจังหวัด

 

CR : กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2565)