สหราชอาณาจักร รับรอง e-vaccine Passport ‘หมอพร้อม’

สหราชอาณาจักร รับรอง e-vaccine Passport ‘หมอพร้อม’

"สหราชอาณาจักร" ให้การรับรองหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในรูปแบบดิจิทัล (e-Vaccine Passport) บนแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ในการเดินทางเข้าประเทศได้แล้ว

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงว่า สหราชอาณาจักรได้ประกาศให้การรับรองหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคในรูปแบบดิจิทัล (e-Vaccine passport) ของไทยบนแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” โดยคนไทยสามารถใช้หนังสือรับรองฯ ดิจิทัลดังกล่าวแสดง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร เพื่อเป็นหลักฐานการฉีดวัคซีน-19

นายธานี กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ในไทยสามารถสมัครขอรับ e-Vaccine Passport ผ่าน “หมอพร้อม” เมนู “International Certificate” ทั้งนี้ การรับรอง e-Vaccine Passport ของไทยจะช่วยอำนวยความสะดวกคนไทยที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่สหราชอาณาจักรรับรองครบถ้วน ให้สามารถเดินทางเข้า สหราชอาณาจักรได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการ ด้านสาธารณสุขสำหรับเข้าประเทศของสหราชอาณาจักรอย่างเคร่งครัด เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนและหลังการเดินทาง ถึงสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่วางแผนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรตรวจสอบกฎระเบียบเข้าเมืองอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนเดินทาง ทางเว็บไซต์ www.gov.uk

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์