แก้วิกฤติ "ราคากระเทียม" คิกออฟปล่อยคาราวานกระเทียม 1.2 หมื่นตัน

แก้วิกฤติ "ราคากระเทียม" คิกออฟปล่อยคาราวานกระเทียม 1.2 หมื่นตัน

จุรินทร์ ปล่อยขบวนคาราวานกระเทียม 40 คัน จำนวน 12,000 ตัน จากอำเภอปายส่งถึงผู้ประกอบการทั่วไทย เชื่อมผู้ผลิตกับผู้ซื้อสินค้าเกษตรโดยตรง ช่วยแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ ลั่นกระเทียมแห้งราคาแตะกิโลกรัมละ 50 บาท

เมื่อเวลา 17.30 น. (17 มีนาคม 2565) นายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานรถบรรทุก "กระเทียม" ที่สหกรณ์การเกษตร อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีรถบรรทุกจำนวน 40 คันบรรจุกระเทียมจำนวน 12,000 ตันเพื่อส่งไปขายให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศ          

การปล่อยคาราวานดังกล่าว ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีและเกษตรกรจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ จากเดิม "ราคากระเทียม" กิโลกรัมละ10 กว่าบาท แต่หลังจากนี้ถ้าเป็น กระเทียมแห้งจะได้ราคาถึงกิโลกรัมละ 50 กว่าบาท ทำให้เกษตรกรในพื้นที่จะได้รับการดูแลด้านราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ

 

ก่อนหน้านั้น รองนายกรัฐมนตรีฯได้เดินทางไปดูแปลงเพาะปลูกกระเทียมของ กลุ่มเกษตรกรชาวอำเภอปาย ที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตกระเทียม และร่วมลงมือเก็บเกี่ยวกระเทียมกับเกตรกร

 

สำหรับอำเภอปายผลผลิตหลัก ได้แก่ ข้าว กระเทียม ถั่วเหลือง โดยเฉพาะกระเทียม อำเภอปาย มีพื้นที่เพาะปลูกเป็นลำดับ 1 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ 6,899 ไร่ ผลผลิตกระเทียมสดทั้งหมด 23,685 ตัน

 

แก้วิกฤติ "ราคากระเทียม" คิกออฟปล่อยคาราวานกระเทียม 1.2 หมื่นตัน

 

แก้วิกฤติ "ราคากระเทียม" คิกออฟปล่อยคาราวานกระเทียม 1.2 หมื่นตัน

 

แก้วิกฤติ "ราคากระเทียม" คิกออฟปล่อยคาราวานกระเทียม 1.2 หมื่นตัน

 

แก้วิกฤติ "ราคากระเทียม" คิกออฟปล่อยคาราวานกระเทียม 1.2 หมื่นตัน

 

แก้วิกฤติ "ราคากระเทียม" คิกออฟปล่อยคาราวานกระเทียม 1.2 หมื่นตัน

 

แก้วิกฤติ "ราคากระเทียม" คิกออฟปล่อยคาราวานกระเทียม 1.2 หมื่นตัน

 

แก้วิกฤติ "ราคากระเทียม" คิกออฟปล่อยคาราวานกระเทียม 1.2 หมื่นตัน

 

แก้วิกฤติ "ราคากระเทียม" คิกออฟปล่อยคาราวานกระเทียม 1.2 หมื่นตัน

 

แก้วิกฤติ "ราคากระเทียม" คิกออฟปล่อยคาราวานกระเทียม 1.2 หมื่นตัน