กสทช. สั่งใส่รหัส +66 หน้าเบอร์โทรจากต่างประเทศ สกัด "แก๊งคอลเซ็นเตอร์"

กสทช. สั่งใส่รหัส +66 หน้าเบอร์โทรจากต่างประเทศ สกัด "แก๊งคอลเซ็นเตอร์"

กสทช. กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา "แก๊งคอลเซ็นเตอร์" สั่งโอเปอเรเตอร์ไทยใส่รหัส +66 หน้าเบอร์โทรจากต่างประเทศ แนะอย่ารับสายจากต่างประเทศ สกัดถูกหลอกลวง

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.65 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล ระบุว่า สำนักงาน กสทช. และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมแก้ปัญหาแก๊ง Call Center "แก๊งคอลเซ็นเตอร์" หลอกลวงประชาชน

โดยกำชับผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศทั้ง 6 ราย ได้แก่ บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด บริษัท ดีแท็ค ไตรเน็ต จำกัด บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ท จำกัด บริษัท โอทาโร่ เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บ ริษัททรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตามมาตรการดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

1.ตัดสายโทรเข้าจากต่างประเทศที่ใช้รูปแบบเบอร์โทรเป็นเบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์ 3 หลัก 4 หลัก ของไทย

2.ตัดสายโทรเข้าจากต่างประเทศที่ใช้รูปแบบของเบอร์เป็นรหัสโทรศัพท์ประจำประเทศ (Country Code) ที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศยังไม่ได้จัดสรรให้กับประเทศใด

3.ตรวจสอบสายโทรจากต่างประเทศที่ผิดกฎหมายว่ามีการดัดแปลงเลขหมายหรือไม่

4.กรณีสายโทรเข้าจากต่างประเทศไม่ได้กำหนดเลขหมายต้นทาง ให้เพิ่มเครื่องหมาย +66 นำหน้าเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ประชาชนทราบว่าเป็นการโทรเข้ามาจากต่างประเทศ จะไม่ได้ไม่รับสาย

กสทช. สั่งใส่รหัส +66 หน้าเบอร์โทรจากต่างประเทศ สกัด "แก๊งคอลเซ็นเตอร์"