"โควิดวันนี้" นนทบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 653 ราย อ.เมือง-อ.บางใหญ่พบมากสุด

"โควิดวันนี้" นนทบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 653 ราย อ.เมือง-อ.บางใหญ่พบมากสุด

"โควิดวันนี้" นนทบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 653 ราย อ.เมือง-อ.บางใหญ่พบมากสุด มีอาการ 402 ราย ไม่มีอาการ 251 ราย เสียชีวิต 1 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รายงานสถานการณ์ "โควิดวันนี้" จ.นนทบุรี พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 653 ราย เพศหญิง 337 ราย เพศชาย 316 ราย เป็นชาวต่างชาติ 32 ราย (พม่า 11ราย กัมพูชา 8 ราย ลาว 8 ราย ฟิลิปปินส์ 2 ราย ไม่ระบุ 2 ราย ฝรั่งเศล 1 ราย)

ภูมิลำเนา

  • อำเภอเมือง 275 ราย
  • อำเภอบางใหญ่ 115 ราย
  • อำเภอบางบัวทอง 101 ราย
  • อำเภอบางกรวย 81 ราย
  • อำเภอปากเกร็ด 71 ราย
  • อำเภอไทรน้อย 10 ราย

มีอาการ 402 ราย คิดเป็น 61.56% ไม่มีอาการ 251 ราย คิดเป็น 38.44% Ct ต่ำกว่า 25 = 561 ราย 85.91% (Ct ต่ำ โอกาสแพร่เชื้อได้มากกว่า CT สูง)

ขณะที่ ประวัติการรับวัคซีนโควิดของผู้ติดเชื้อ มีประวัติรับวัคซีน 587 ราย 89.89% ไม่ได้รับวัคซีน 66 ราย 10.11%

- รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 10 ราย 1.53%

- รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว 323 ราย 49.46%

- รับวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว 232 ราย 35.53%

- รับวัคซีนเข็มที่ 4 แล้ว 22 ราย 3.37%

 

รายละเอียดกลุ่มผู้ป่วยยืนยัน 653 ราย

- สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันจาก บุคคลในครอบครัว/บุคคลในบ้านเดียวกัน 97 ราย

- สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันจาก เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน 50 ราย

- จุดคัดกรอง คลินิก ARI รพ.บางใหญ่ 61 ราย

- จุดคัดกรอง สสอ.เมืองนนทบุรี 32 ราย

- จุดคัดกรอง สสอ.ปากเกร็ด 30 ราย

"โควิดวันนี้" นนทบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 653 ราย อ.เมือง-อ.บางใหญ่พบมากสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

กลุ่มอาชีพเสี่ยง

- พนักงานบริษัท (ไม่ระบุ) 77 ราย

- รับจ้าง (ไม่ระบุ) 49 ราย

- ค้าขาย (ไม่ระบุ) 34 ราย ระบุ 15  แห่ง

- ค้าขาย ซ.วัดกำแพง

- ค้าขาย ตลาดนนทบุรี 6 ราย

- ค้าขาย ตลาดบางศรีเมือง

- ค้าขายตลาดนกฮูก

- ค้าขายตลาดวงเวียนใหญ่

- ค้าขายตลาดศรีย่านดุสิต

- ค้าขายตลาดศาลายา

- ค้าขายบิ๊กซีติวานนท์

- ค้าขายบิ๊กซีวงศ์สว่าง

- ค้าขายโรงงานไนท์เย็บผ้า

- ค้าขายวัสดุก่อสร้าง

- ธุรกิจส่วนตัว (ไม่ระบุ) 31 ราย

- เด็กในปกครอง 31 ราย

- ก่อสร้าง (ไม่ระบุ) 3 ราย

o ก่อสร้าง TNN 1 ราย

- พี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก เรวดี ซ.6  2 ราย

- พนักงานบริษัทโลหะไทย  6 ราย

- นักดนตรี  2 ราย (สีลม 1 ราย)

- พนักงานโรงงานโลหะไทย 5 ราย

- ขับรถแท๊กซี่ 4 ราย

- นักบวช วัดพุธโธภาวนนา 5 ราย

- พนักงาน บ.ลิเบอร์เรท แมเนจเม้นท์ 2 ราย

กลุ่มอาชีพที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย

• Call Center AIA

• ขนส่ง Shopee

• ขับรถรับจ้าง

• ขับรถส่งของ

• ขับสามล้อ

• เจ้าของร้านอาหาร

• ช่างซ่อมสี

• ช่างเสริมสวย

• นักดนตรีร้านเสวนาพาเพลิน

• นักออกแบบ

• บ.TT glass

• บ.เดอะมอลล์กรุ๊ป ท่าพระ

• บ.สยาม บางกรวย

• โปรแกรมเมอร์

• พนักงาน บริษัท พี.เอ็น.เอ็น

• พนักงาน บริษัทโรงไม้

• พนักงาน7-11 ซ.เรวดี 57

• พนักงานบริษัท Industial solution supply

• พนักงานบริษัท STC Network

• พนักงานบริษัทริแกรนด์

• พนักงานพบริษัท SWD พระรามเก้า

• พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

• พนักงานร้านอาหาร

• พนักงานโรงแรมอินเติร์ทิเนชั่น ราชปารภ

• พนักงานห้าง Big C ติวานนท์

• พนักงานห้างเวตเกต

• พนักงานทำความสะอาด บ.CAT เทเลคอม

• พนักงานทำความสะอาด บ.MMP เรดดิ้ง

• รปภ. ขนส่งนนทบุรี

• รับจ้างตลาดนนทบุรี

• รับจ้างบูรพาโอสถ

• รับจ้างมูลนิธิออทิสติกไทย

• รับจ้างร้านเหล้า

• ไรเดอร์ส่งอาหาร

• วิศวกรเครื่องมือแพทย์

• โฮมโปร ราชพฤกษ์

กลุ่มข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ

• ราชการ สนง.โยธาดินแดง

• ลูกจ้างเทศบาลพิมลราช

• เลขานายก อบต มหสวัสดิ์

• รับราชการ กรมควบคุมมลพิษ

• รับราชการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

• รับราชการ ทม.บางกรวย

• รับราชการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตราชเทวี

• รับราชการ สำนักงานสัสดีนนทบุรี

• พนักงานเทศบาล กองสาธารณสุข

• พนักงานเทศบาลนนทบุรี

• ไปรษณีย์ เลี่ยงเมือง 13

• ทนายความศาลสมุทรสาคร

• ข้าราชการ ลูกจ้าง กทม.

• ข้าราชการ สลก.บก.กองทัพไทย

• เจ้าหน้าที่เขตราชเทวี 2 ราย

• ตำรวจ (ไม่ระบุ) 3 ราย ระบุ 3แห่ง

o ตำรวจ สน.พญาไท

o ตำรวจ สภ.บางกรวย

o ตำรวจภูธรภาค 1

 

กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

• พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

• พนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย

• พนักงานผู้ช่วยห้องผ่าตัด รพ.นนทเวช

• พนักงานนักวิชาการสาธารณสุข

• พนักงาน รพ.ศิริราช

• พนักงาน ER วชิรพยาบาล

• ผู้ช่วยทันตแพทย์

• ผู้ช่วยนักวิจัย รพ.ภูมิพล

• ผู้ช่วยพยาบาล

• บุคลากรทางการแพทย์ รพ.กลาง

• บุคลากรทางการแพทย์สถาบันโรคทรวงอก

• พยาบาล รพ.พระนั่งเกล้า 2 ราย

 

กลุ่มบุคคลากรทางการศึกษา (ไม่ระบุ) 2 ราย ระบุ 2 แห่ง

• ครู รร.วัดทินกร

• เจ้าหน้าที่ธุรการ รร.สตรีนนทบุรี

 

กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา

นักเรียน (ไม่ระบุ) 64 ราย ระบุ 44 แห่ง

• นักเรียน SBAC นนทบุรี

• นักเรียน ร.ร.เตรียมพัฒนานนทบุรี

• นักเรียน รร.กสิณธรเซ็นปีเตอร์

• นักเรียน รร.กาญจนาภิเษกนครปฐม

• นักเรียน รร.เฉลิมพระเกียรติ

• นักเรียน รร.ชุมชนวัดบางไกรใน

• นักเรียน รร.เซ็นฟรังฯ

• นักเรียน รร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา

• นักเรียน รร.เทศบาล 5

• นักเรียน รร.เทศบาลนครนนทบุรี

• นักเรียน รร.นครนนท์วิทยา 11 ราย

• นักเรียน รร.บางคูรัด

• นักเรียน รร.เบญจมราชานุสรณ์

• นักเรียน รร.ประชาอุปถรรมป์

• นักเรียน รร.ปรีประชา

• นักเรียน รร.ปังกรฯ

• นักเรียน รร.รัตนาธิเบศร์ 2 ราย

• นักเรียน รร.วัดเฉลิมพระเกียรติ

• นักเรียน รร.วัดนครอินทร์

• นักเรียน รร.วัดบัวขวัญ

• นักเรียน รร.วัดลานนาบุญ

• นักเรียน รร.วิมลศรีย่าน

• นักเรียน รร.ศรีบุณญานนท์

• นักเรียน รร.สวนกุหลาบนนทบุรี

• นักเรียน รร.สาสาสน์ไทรน้อย

• นักเรียน รร.สุเหร่าเขียว

• นักเรียน รร.สุเหร่าเขียว

• นักเรียน รร.อนุบาลนนทบุรี 2 ราย

• นักเรียน รร.อนุราชประสิทธิ์

• นักเรียน รร.อสัมชัญบางรัก

• นักเรียนน รร.นครนนท์วิทยา 2 ราย

 

นักศึกษา (ไม่ระบุ) 8 ราย  ระบุ 16 ราย

• นักศึกษา SBAC นนทบุรี

• นักศึกษา พยาบาล ปี 3 วพบ.นนทบุรี วิทยาเขตศรีธัญญา

• นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• นักศึกษา ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 ราย

• นักศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง

• นักศึกษา ม.ราชพฤกษ์

• นักศึกษา ม.ราชภัฎสวนสุนันทา

• นักศึกษา ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ

• นักศึกษา มหาวิทยาลัยเอแบค

• นักศึกษา รร.กองทัพบกอุปถัมช่างกล

• นักศึกษาพยาบาล วพบ.นนทบุรี

• นักศึกษาม.เกษตรศาตร์ 2 ราย

• นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยวิมล

• นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม 6

 

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเข้าการดูแลที่บ้าน (Home Isolation) จังหวัด นนทบุรี เมื่อตรวจ ATK ผลตรวจขึ้น 2 ขีด หากไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อยให้สามารถรักษาตัวที่บ้านได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. แจ้ง รพ.สต. หรือ รพ.ใกล้บ้าน ตามภาพ เพื่อเข้าสู่ระบบ Home Isolation รายอำเภอ (แนะนำเป็นช่องทางหลัก)
  2. Scan เข้าระบบการดูแลรักษาตัวที่บ้าน Home Isolation เพื่อขึ้นทะเบียน เป็นผู้ป่วยในระบบ Home isolation  จ.นนทบุรี  หรือคลิกลิ้งค์