พิษณุโลก เปิดจุดบริการผู้ป่วยติดเชื้อ "โควิด-19" Home isolation

เทศบาลนครพิษณุโลก เปิดจุดบริการผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 (Home isolation) โดยใช้พื้นที่ 3 ศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นจุดให้บริการ แบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาลพุทธชินราช หลังพิษณุโลกพบว่าจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 65 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนประชาอุทิศ เทศบาลนครพิษณุโลก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ได้ไปตรวจจุดบริการผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 แบบ Home Isolation หรือดูแลตัวเองที่บ้านเมื่อติดเชื้อ โดยกำหนดใช้พื้นที่ ศูนย์เป็นจุดให้บริการร่วมกันอีก 2 ศูนย์คือ ศูนย์สุขภาพชุมชนมหานุภาพ และ ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น เป็นการช่วยโรงพยาบาลศูนย์พุทธชินราชพิษณุโลก ที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และเพื่อเป็นการดูแลประชาชน ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงของพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก จึงได้จัดตั้ง 3 ศูนย์นี้ขึ้นมา เพื่อทำการตรวจคัดกรองผู้เสี่ยงสูง ด้วยระบบ ATK. เป็นการเบื้องต้น หากพบว่าผลเป็นบวก ติดเชื้อโควิด-19 แล้วจะได้ดำเนินการแยกตัวออกมา

โดยจัดเป็นชุดรักษาให้ฟรี ทั้งรับคู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน รับกล่องอุปกรณ์ดูแลตนเองที่บ้าน ซึ่งภายในกล่อง จะประกอบไปด้วย ยาสามัญประจำบ้าน ปรอทวัดไข้ เครื่องตรวจวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ยาฟาวิพิราเวีย เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และ น้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชมชน และ อสม. เพื่อให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และประเมินอาการทุกวัน ว่าอยู่ในระดับใดแล้ว หากเป็นสีแดงจะนำส่งโรงพยาบาลพุทธชินราชทันที โดยจะมอบของทั้งหมดให้ไปดูแลตนเองที่บ้าน ซึ่ง 3 ศูนย์นี้ ได้เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก

ในขณะที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ (21 ก.พ.65) โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จำนวน 127 ราย อาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก 106 ราย อยู่ในระหว่างสอบสวนโรคอีก 21 ราย ปัจจุบันมีผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาอยู่ตามโรงพยาบาลประจำอำเภอ 3,171 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยสีแดง 23 ราย , อีกทั้งยังมีผู้ป่วยที่เป็นสีเขียว ใช้วิธีการรักษาแบบ HI อีก 2,216 ราย ที่เหลือเป็นผู้ป่วยสีเหลือง