แต่งตั้ง พระราชธรรมวิเทศ วัดพุทธานุสรณ์ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

แต่งตั้ง พระราชธรรมวิเทศ วัดพุทธานุสรณ์ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ มีคำสั่งแต่งตั้ง "พระราชธรรมวิเทศ" เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ดำรงตำแหน่ง ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ส่วนงานพระราชทานเพลิงศพ "พระเทพพุทธิวิเทศ" กำหนด 1 พ.ค. 65

สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะ ประธานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ มีคำสั่ง แต่งตั้ง ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มีรายละเอียดดังนี้

โดยที่มหาเถรสมาคมโปรดให้มีประธานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ อาศัยอำนาจตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 26/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และ อนุสนธิตามความในหมวด 2 ข้อ 10.2 แห่งระเบียบข้อบังคับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พุทธศักราช 2520 (ค.ศ.1977) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2560 (ค.ศ.2017) โดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 โดยประชุมผ่านสื่อสารออนไลน์

จึงแต่งตั้งให้ พระราชธรรมวิเทศ (ประเสริฐ) อายุ 75 พรรษา 53 วิทยฐานะ ป.ธ.๗ , B.A., M.A. วัดพุทธานุสรณ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ดำรงตำแหน่ง ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565

แต่งตั้ง พระราชธรรมวิเทศ วัดพุทธานุสรณ์ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

ส่วนงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโร) โดยที่ประชุมคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติร่วมกันกำหนดการ ดังนี้

1. วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 จัดงานสวดพระอภิธรรม  ที่วัดไทยลอสแองเจลิส นอร์ธฮอลลีวูด เวลา 15.00 น.

2.วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2565 จัดงานสวดพระอภิธรรมศพ (นำศพหลวงพ่อมาตั้งในวัด) ที่วัดพุทธาวาส เมืองฮุสตั้น เท็กซัส โดยคณะกรรมการสมัชชา และพระธรรมทูตที่สะดวกสามารถเดินทางไปร่วมงานได้

3.ทางวัดพุทธาวาส จะเก็บศพพระเทพพุทธิวิเทศไว้ เพื่อจะทำพิธีพระราชทานเพลิงศพ โดยกำหนดไว้ ดังนี้

        – วันที่ 30 เมษายน 2565 ทำพิธีจัดงานศพที่วัดพุทธาวาส

        – วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ทำพิธีพระราชทานเพลิงศพ ที่เมรุชั่วคราววัดพุทธาวาส

แต่งตั้ง พระราชธรรมวิเทศ วัดพุทธานุสรณ์ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 

ขอบคุณภาพจาก Wat Thai DC