เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้

เพจ HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya เผยแพร่ภาพและข้อความว่า เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ทรงติดตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการรักษาสมบัติทางวัฒนธรรม

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้

โดยเฉพาะศิลปหัตถกรรมทอผ้าของแต่ละท้องถิ่นทรงอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป สร้างความเชื่อมโยงกันในจังหวัดภาคใต้ และประชาสัมพันธ์ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

ภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการภูมิปัญญาผ้าไทยภาคใต้ ผ้าบาติก ผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดทั้ง 14 จังหวัด การแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องจักสาน จำนวน 53 กลุ่ม โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าและแฟชั่นแถวหน้าของเมืองไทยให้คำปรึกษาแนะนำการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและเป็นสากลมากขึ้น

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าตามพระวินิจฉัย ครั้งเสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอประจำถิ่นลวดลายต่าง ๆ และหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 และมีพระวินิจฉัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แก่ กลุ่มทอผ้า กลุ่มผ้าบาติก ผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นที่ร่วมสมัย และคงไว้ซึ่งการสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น การเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และการบอกเล่าเรื่องราวประจำภูมิภาค ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้