เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พร้อมด้วย เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยัง ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ และประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง

วันนี้(15 ธ.ค.64) เพจ  HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya เผยแพร่ข้อความว่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยัง ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ และประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงจัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศ พระราชทานคําแนะนําการออกแบบเสื้อผ้า เเละการทอผ้าให้ผู้ต้องขังหญิง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองในมิติต่างๆทางวิชาชีพ

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง

ทั้งทักษะด้านฝีมือและความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดการออกแบบและผลิตผลงาน ในภาคเช้าทรงบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจในการทํางานเชิงวิชาชีพการออกแบบเครื่องเเต่งกายเเละเครื่องประดับ การเพิ่มมูลค่าสินค้า เเละการตลาด ต่อมาในภาคบ่าย ทรงร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติจริงในการการสร้างเเบบเสื้อผ้า การออกแบบเเละตัดเย็บกระเป๋า เเละ แนวทางการพัฒนาผ้าไทย ทั้งทางด้านเทคนิคการทอ การย้อมสีธรรมชาติ เป็นต้น

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง

โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงใช้หลักการทางกฎหมายและหลักมนุษยธรรมในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ต้องขังที่ก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมาดำเนินชีวิตเป็นคนดีของสังคม โดยมุ่งสร้างให้เรือนจำกลายเป็นสถาบันทางสังคมเสมือนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง

รูปเบบกิจกรรมในครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงนำความรู้เเละประสบการณ์การทรงงานด้านการออกแบบของพระองค์ พร้อมด้วยคณะทำงานผู้มีประสบการณ์เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน จัดกิจกรรมเสริมกำลังใจ มอบความเอื้ออาทรแก่ผู้พลั้งพลาดในเรือนจำ ให้ระยะเวลาที่ถูกจองจำเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวน ไตร่ตรอง พิจารณาตนเองสร้างพลังบวก ในการมองคุณค่าในตนเอง เพื่อให้ผู้ที่ก้าวผิดไปไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำและกลับมาเป็นคนดีสร้างสรรค์สังคมไทยต่อไป และเสริมสร้างให้คนในสังคมไทยมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ ประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิง