เจ้าฟ้าสิริวัณณรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล ปล่อยโค นก ปลา วันคล้ายวันประสูติ

เจ้าฟ้าสิริวัณณรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล ปล่อยโค นก ปลา วันคล้ายวันประสูติ

เจ้าฟ้าสิริวัณณรีฯ เสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศล ปล่อยโค นก และพันธุ์ปลาน้ำจืด วันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2565

เจ้าฟ้าสิริวัณณรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล ปล่อยโค นก ปลา วันคล้ายวันประสูติ

วันนี้ (8 ม.ค.65) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศล ปล่อยโค นก และพันธุ์ปลาน้ำจืด 9 ชนิด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2565 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

เจ้าฟ้าสิริวัณณรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล ปล่อยโค นก ปลา วันคล้ายวันประสูติ

เจ้าฟ้าสิริวัณณรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล ปล่อยโค นก ปลา วันคล้ายวันประสูติ