เปิดเรียนออนไซต์ กลุ่มนักเรียนหวั่นมีปัญหาสอบเรียนต่อ

เปิดเรียนออนไซต์ กลุ่มนักเรียนหวั่นมีปัญหาสอบเรียนต่อ

สถานการณ์ COVID-19 พื้นที่ จ.นครราชสีมา ยอดผู้ป่วยพุ่ง หวั่นนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 มีปัญหาการสอบเรียนต่อ โรงเรียนกว่า 300 แห่ง ปรับเรียนออนไลน์ อีก 70 % ออนไซต์ แบ่งกลุ่มสลับมาเรียน

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 65 ที่โรงเรียนเมืองนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่และยอดนิยมของเมืองโคราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 (สพป.นม.1) นายมานะ ครุธาโรจน์ ผู้อำนวยการ ร.ร.เมือง พร้อมบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา ดำเนินการสุ่มค้นหาเชื้อเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK ในกลุ่มนักเรียนสายชั้น ป. 6 ทั้งสายชั้น 7 ห้อง จำนวน 275 คน เพื่อสร้างความมั่นใจและเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดในการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 แบบออนไซต์

นายมานะ ครุธาโรจน์ ผอ.รร.เมืองนครราชสีมา เปิดเผยว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นการเฝ้าระวังหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการใช้สนามสอบโรงเรียนดำเนินการสอบ O-NET ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนอื่น ๆ เข้าร่วมสอบด้วยและด้านข้างติดกับรั้วโรงเรียนเป็นที่ตั้งของตลาดประปายุคใหม่และตลาดเพ็ชรสีมา เมื่อ 7 วันที่ผ่านมา มีการแพร่ระบาดเป็นคลัสเตอร์มีผู้ป่วยกว่า 100 ราย ผลตรวจเบื้องต้นไม่พบการติดเชื้อแต่อย่างใด ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 1,724 คน ครูประจำการ 76 คน ลูกจ้างและบุคลากรการศึกษา 67 คน ตนได้มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาสร้างความรู้ทำความเข้าใจการใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอลแก่นักเรียน พร้อมติดตามสังเกตอาการนักเรียนภายในห้องเรียนเป็นประจำ หากตรวจพบต้องรีบนำเข้าสู่กระบวนการกักตัว ปรับเปลี่ยนให้เรียนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อมิให้เสียโอกาส และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีมิให้เชื้อแพร่กระจายเป็นวงกว้าง

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แนวทางดำเนินการแก่โรงเรียน งดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มีความเสี่ยงในการรวมตัวกัน คือ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และกิจกรรมทัศนศึกษาต่างสถานที่ โดยได้นำงบประมาณมาใช้ดำเนินการตรวจค้นหาเชื้อ ทุกระยะ 14 วัน เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะนี้มีจำนวนนักเรียนเข้าเรียนออนไซต์จำนวน 75 -90 % และต้องได้รับความสมัครใจยินยอมจากผู้ปกครองของนักเรียน ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี