รพ.ราชวิถี เปิดรับอาสาสมัคร ศึกษาผล "ยาโมลนูพิราเวียร์" ป้องกันโรคโควิด-19

รพ.ราชวิถี เปิดรับอาสาสมัคร ศึกษาผล "ยาโมลนูพิราเวียร์" ป้องกันโรคโควิด-19

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับอาสาสมัคร โครงการวิจัย เพื่อศึกษาผลของ "ยาโมลนูพิราเวียร์" ที่ใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แจ้งว่า โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับอาสาสมัครโครงการวิจัย เพื่อศึกษาผลของ "ยาโมลนูพิราเวียร์" ในการป้องกันโรคโควิด-19

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

  • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  • พักอาศัยในบ้านเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19
  • ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก หรือ ได้รับเข็มแรกภายในช่วง 7 วันที่ผ่านมา
  • ไม่มีอาการใดๆ และไม่เคยเป็นโรคโควิด-19

 

 

ต้องทำอะไรบ้าง

สำหรับผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยจะอยู่ในการศึกษาวิจัยสูงสุด 35 วัน และจะถูกสุ่มให้ได้รับ "ยาโมลนูพิราเวียร์" หรือยาหลอกสำหรับรับประทานทุก 12 ชั่วโมง เป็นเวลา  5 วัน

นัดตรวจที่คลินิก 5 ครั้ง และนัดตรวจเสมือนจริงหรือนัดตรวจทางโทรศัพท์ 2 ครั้ง

ผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะได้รับการยืนยันทางโทรศัพท์เท่านั้น

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสแกน QR Code หรือ คลิก https://me-qr.com/3941399
เพื่อกรอกข้อมูล และทำแบบประเมินตนเอง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พยาบาลวิจัย โทร. 089-766-7420 เวลา 8:30-20:00 น. ทุกวัน

รพ.ราชวิถี เปิดรับอาสาสมัคร ศึกษาผล "ยาโมลนูพิราเวียร์" ป้องกันโรคโควิด-19

รพ.ราชวิถี เปิดรับอาสาสมัคร ศึกษาผล "ยาโมลนูพิราเวียร์" ป้องกันโรคโควิด-19