ชมภาพ "ในหลวง" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชพิธีมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 

ชมภาพ "ในหลวง" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชพิธีมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 

ชมภาพ "ในหลวง" พระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 

 

วันนี้ (16 ก.พ.65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

 

 

ชมภาพ "ในหลวง" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชพิธีมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 

 

ชมภาพ "ในหลวง" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชพิธีมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 

 

 

ชมภาพ "ในหลวง" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชพิธีมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 

ชมภาพ "ในหลวง" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชพิธีมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 

 

ชมภาพ "ในหลวง" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชพิธีมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 

 

ชมภาพ "ในหลวง" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชพิธีมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 

ชมภาพ "ในหลวง" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชพิธีมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 

 

ชมภาพ "ในหลวง" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชพิธีมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 

 

ชมภาพ "ในหลวง" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชพิธีมาฆบูชา พุทธศักราช 2565