M-Flow คืออะไร เปิดขั้นตอนสมัครสมาชิก - วิธีจ่ายเงินง่าย ๆ ได้ที่นี่

M-Flow คืออะไร เปิดขั้นตอนสมัครสมาชิก - วิธีจ่ายเงินง่าย ๆ ได้ที่นี่

M-Flow คืออะไร เปิดขั้นตอนสมัครสมาชิก - วิธีจ่ายเงินง่าย ๆ หลังคมนาคมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบ 4 ด่านนำร่องไปเมื่อวันที่ 15 ก.พ.65 ที่ผ่านมา

หลังจากที่ คมนาคม เปิดระบบ M-Flow หรือ "มอเตอร์เวย์ไร้ไม้กั้น" อย่างเต็มรูปแบบ โดยเปิดใช้งานจริง 4 ด่านนำร่อง บนถนนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ด่านธัญบุรี 1 ด่านธัญบุรี 2 ด่านทับช้าง 1 และด่านทับช้าง 2 โดยสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิก M-Flow เพื่อใช้บริการในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป

 

 

M-Flow คืออะไร

 

ระบบ M-Flow เป็นระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (Free Flow) ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางด่วนและมอเตอร์เวย์ โดยการใช้เทคโนโลยี AI มาพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางด้วยกล้องตรวจบันทึกภาพป้ายทะเบียนรถ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแบบ Video Tolling แทนการเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบระบบไม้กั้น

 

ทำให้ผู้ใช้รถยนต์สามารถขับขี่ผ่านบริเวณด่านฯ โดยไม่ต้องหยุดหรือชะลอรถ ด้วยความเร็วได้ถึง 120 กม./ชม. ช่วยระบายรถได้ 2,000-2,500 คัน/ชม./ช่องทาง เร็วขึ้นกว่าระบบเดิมที่ใช้อยู่ถึง 5 เท่า

 

M-Flow รองรับการใช้งานกับรถยนต์ทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตให้วิ่งบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือทางพิเศษ ทั้งรถยนต์ 4 ล้อ รถยนต์ 6 ล้อ และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อขึ้นไป โดยชำระค่าธรรมเนียมผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หลังการใช้บริการ หรือระบบ Post Paid ทั้งแบบชำระเป็นรายครั้งหรือชำระตามรอบบิล รวมไปถึงการชำระผ่านเว็บไซต์หรือโมบายแอพพลิเคชั่นของระบบ M-Flow ตลอดจนการชำระด้วยระบบ QR Code และการชำระผ่านระบบตัดเงินอัตโนมัติ

 

โดยในปี 2564 นี้ ผู้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ของกรมทางหลวง ได้แก่ ด่านทับช้าง 1 ด่านทับช้าง 2 ด่านธัญบุรี 1 ด่านธัญบุรี 2 จะได้สัมผัสมิติใหม่ของการให้บริการ

 

ซึ่งกรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้บูรณาการการทำงานให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) เพื่อเตรียมขยายผลนำระบบ M Flow ไปใช้กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ ในเส้นทางอื่น ๆ ต่อไป

 

M-Flow คืออะไร เปิดขั้นตอนสมัครสมาชิก - วิธีจ่ายเงินง่าย ๆ ได้ที่นี่

 

 

วิธีสมัครสมาชิก M-Flow

 

การใช้บริการช่องทาง M-Flow นั้นไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกก็สามารถใช้บริการได้ แต่ถ้าสมัครสมาชิกเอาไว้จะช่วยให้การใช้บริการสะดวกสบายมากกว่า ซึ่งการสมัครสมาชิก M-Flow ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

 

1.สมัครทางเว็บไซต์ www.mflowthai.com กรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลรถยนต์ของท่าน และเลือกการชำระเงินตามขั้นตอนในเว็บไซต์

  • แนะนำให้ใช้ Browser Google Chrome เวอร์ชั่น 87.0.4280.66 ขึ้นไป
  • วิธีเช็ค Version Google Chrome : เปิด Google Chrome ไปที่ Control Google Chrome ไปที่ Help and about และไปที่ About Google Chrome

 

2.สมัครสมาชิกทาง Mobile Application M-Flow โดยการติดตั้งแอพพลิเคชั่น M-Flow ให้เรียบร้อยก่อนเข้าใช้งาน

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครสมาชิก M-Flow

 

1. ภาพถ่ายตนเองคู่กับบัตรประชาชน โดยเป็นรูปถ่ายหน้าตรง เห็นใบหน้าชัด และหันหน้าบัตรประชาชนให้เห็นรายละเอียดชัดเจน สำหรับชาวต่างประเทศ ให้ถ่ายรูปหน้าตรงคู่กับหน้าแรกของหนังสือเดินทาง

2. สำเนาเอกสารเล่มทะเบียนรถ หน้าแสดงรายการจดทะเบียน และหน้าแสดงชื่อเจ้าของรถคนปัจจุบัน

3. ภาพถ่ายรถที่นำมาลงทะเบียน โดยต้องมีภาพด้านหน้าของรถ ที่เห็นเลขทะเบียนชัดเจน ภาพส่วนด้านข้าง และภาพส่วนท้ายของรถ

**ภาพของรถส่วนอื่นๆ นอกจากด้านหน้าไม่จำเป็นต้องอัปโหลด แต่ถ้าหากอัปโหลด ทางระบบก็จะได้รับข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น ลดข้อผิดพลาด**

4. หนังสือยินยอม (ในกรณีที่เป็นรถของบุคคลอื่น ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของรถ โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือยินยอมได้ทางเมนูดาวน์โหลด ในหน้าเว็บไซต์ M-Flow)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ) ของเจ้าของรถ (ในกรณีที่เป็นรถของบุคคลอื่น)


ขั้นตอนการสมัครสมาชิก M-Flow

 

สำหรับบุคคลธรรมดา (ไทย-ต่างประเทศ)

 

1. คลิกที่ "สมัครสมาชิก" ในหน้าเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือหน้าแรกของแอพพลิเคชั่น M-Flow

2. อ่าน "เงื่อนไขการใช้งาน" อย่างละเอียด เลือก "ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน" และกด "ตกลง" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

3. กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านเพื่อรับรหัสสำหรับยืนยันตัวตน จากนั้นกรอกรหัสยืนยันตัวตน แล้วกด "ยืนยัน"

4. ระบบจะนำท่านเข้าสู่ขั้นตอนการกรอก "ข้อมูลส่วนตัว" ให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย และอัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรงของท่านคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวต่างประเทศให้ใช้หนังสือเดินทาง)

5. ในกรณีที่ท่านต้องการใช้อีเมลเป็น Username ให้กรอกอีเมลของท่านลงในช่อง "อีเมล" ด้วย หากไม่ต้องการ ท่านสามารถเว้นช่องอีเมลเอาไว้ได้

6. คลิกยอมรับข้อตกลง แล้วเลือก "ถัดไป"

7. ขั้นตอนต่อไปเป็นการกรอกที่อยู่ โดยแบ่งเป็น "ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน" และ "ที่อยู่ปัจจุบัน" สำหรับส่งเอกสาร เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ให้เลือก "ถัดไป"

8. ขั้นตอนต่อไปเป็นการ "ลงทะเบียนรถ" โดยรถที่นำมาลงทะเบียนได้คือ "รถที่ท่านเป็นเจ้าของเอง" และ "รถของบุคคลอื่นที่ได้รับความยินยอม" โดยกรอกข้อมูลรถตามที่แสดงในเล่มทะเบียน จากนั้นอัปโหลดสำเนาทะเบียนรถหน้าแรก พร้อมทั้งหน้าแสดงความเป็นเจ้าของรถ และภาพถ่ายรถยนต์คันที่ต้องการลงทะเบียน โดยต้องเป็นภาพถ่ายรถยนต์ด้านหน้าที่เห็นเลขทะเบียนชัดเจน ภาพถ่ายด้านข้างของรถ และภาพถ่ายด้านท้ายรถ

กรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ใช่เจ้าของรถ ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของรถ และสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือยินยอมได้ที่เมนู "ดาวน์โหลด" ในหน้าเว็บไซต์

9. ต่อไปเป็นการเลือกรูปแบบชำระเงิน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระค่าบริการ ท่านสามารถเลือกช่องทางชำระเงินได้ตามที่สะดวก ไม่ว่าจะเป็นการชำระแบบรายครั้ง หรือชำระเป็นรอบบิลรายเดือน โดยสามารถชำระเงินได้ทางช่องทางต่อไปนี้

  • ชำระเงินด้วยการตัดผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
  • ชำระเงินด้วยการตัดผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
  • ชำระเงินด้วยการตัดผ่านบัตร M-Pass/Easy Pass
  • ชำระเงินด้วยการนำไปชำระเองผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิซ ตู้ ATM และ Moblie Application

10. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ให้เลือก "ลงทะเบียน" ระบบจะแจ้งว่าท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว พร้อมให้หมายเลขอ้างอิงสำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีปัญหา หรือติดต่อกับธนาคารเพื่อทำเรื่องชำระเงินตัดบัญชี

11. ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง และแจ้งผลการลงทะเบียนผ่าน SMS หรือ E-mail ภายใน 24 ชั่วโมง

12. เมื่อได้รับการแจ้งผลการลงทะเบียนว่า "สำเร็จ" ท่านจะสามารถเข้าใช้งานได้


สำหรับนิติบุคคล

 

ต้องนำเอกสารไปติดต่อเพื่อลงทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรง โดยเอกสารสำคัญที่เตรียม มีดังนี้

 

1. หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล

2. รูปถ่ายบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน

3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ที่ออกโดย DBD

4. บัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ

5. กรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการ ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ลงทะเบียน)

 

M-Flow คืออะไร เปิดขั้นตอนสมัครสมาชิก - วิธีจ่ายเงินง่าย ๆ ได้ที่นี่