แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช บริเวณด่านฯ สุขาภิบาล 5-1

แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช บริเวณด่านฯ สุขาภิบาล 5-1

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช บริเวณด่านเก็บค่า ผ่านทางพิเศษ สุขาภิบาล 5 - 1 เพื่อดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ของระบบ M-Flow

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.65 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ของทางพิเศษฉลองรัช บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขาภิบาล 5-1 เพื่อติดตั้งโครงป้ายคร่อมช่องจราจร (Overhead Gantry) งานติดตั้งอุปกรณ์ของระบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) และพัฒนาซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อระบบ M-Flow กับ Single Platform System ของกรมทางหลวง ระยะที่ 1 

ในคืนวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ต่อเนื่องเช้าวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. โดยจะปิดช่องจราจรทุกช่องทางชั่วคราวต่อเนื่องไม่เกินครั้งละ 10 นาที เพื่อให้มีผลกระทบกับผู้ใช้ทางน้อยที่สุด

​ทั้งนี้ กทพ. ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือน ไฟสัญญาณจราจรวับวาบ และกรวยยางบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าว ซึ่ง กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช บริเวณด่านฯ สุขาภิบาล 5-1