ส่องดราม่า "ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง" Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon

ส่องดราม่า "ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง" Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon

"ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง" แก้ไขจาก Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon งานนี้ดราม่าสนั่นโซเชียลแห่วิจารณ์ยับ ดันแฮชแท็กติดเทรนด์ทวิตเตอร์

จากกรณี "ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง" ที่ ราชบัณฑิตยสภา ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศ ดินแดน และเมืองหลวงใหม่ ให้ถูกต้องและชัดเจน เมืองหลวงของประเทศไทย โดยให้แก้ไขจาก Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

 

 

ซึ่งหลังจาก "ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง" ที่ ราชบัณฑิตยสภา ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศ ดินแดน และเมืองหลวงใหม่ ให้ถูกต้องและชัดเจน เมืองหลวงของประเทศไทย โดยแก้ไขจาก Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon นั้น ชาวเน็ตก็แห่แสดงความคิดเห็นกันมากมาย

โดยจากคอมเมนต์ใต้โพสต์ในเพจเฟซบุ๊ก "กรุงเทพธุรกิจ" หลายคนต่างวิพากษ์วิจารณ์พร้อมกับตั้งคำถามว่าเปลี่ยนทำไม? เพราะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็รู้จักในชื่อ Bangkok กันหมดแล้ว และอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่า Krung Thep Maha Nakhon นั้นยาวไป อยากจะให้สั้นกว่านี้

 

ทางด้านทวิตเตอร์เช้านี้ แฮชแท็ก #Bangkok ทะยานขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 และ Krung Thep Maha Nakhon ก็ติดเทรนด์เช่นกัน

 

ส่องดราม่า "ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง" Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon

 

ส่องดราม่า "ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง" Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon

 

ส่องดราม่า "ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง" Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon

 

ส่องดราม่า "ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง" Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon

 

ส่องดราม่า "ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง" Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon

 

ส่องดราม่า "ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง" Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon

 

ส่องดราม่า "ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง" Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon

 

ส่องดราม่า "ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง" Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon

 

 

ซึ่งวานนี้(15 ก.พ.65) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ตามที่ สำนักนายกรัฐมนตรี (นร.) โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ นร. โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เสนอว่า

 

1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (ชื่อเดิม ราชบัณฑิตยสถาน) โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลได้ปรับปรุงการเขียนชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเสนอคณะรัฐมนตรีจัดทำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม แต่ปัจจุบันมีชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวงเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง สถานะ และเขตการปกครองบางประเทศหรือบางเขตการปกครองได้ย้ายที่ตั้งและเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง ประกอบกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศและมีการประกาศใช้หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม

 

2. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาโดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ให้ถูกต้องและชัดเจนโดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาจากกระทรวงการต่างประเทศร่วมพิจารณาด้วย เพื่อให้ส่วนราชการนำการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวงดังกล่าวไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงได้เสนอร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง มาเพื่อดำเนินการ

 

ส่องดราม่า "ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง" Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon

 

ส่องดราม่า "ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง" Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon

 

ส่องดราม่า "ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง" Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon

 

สาระสำคัญของร่างประกาศ

 

ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดนเขตการปกครอง และเมืองหลวง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และให้ใช้ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังนี้

 

ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง เช่น

 

โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเช่น เหมืองหลวงของประเทศไทย ให้แก้ไขจาก Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon โดยเก็บชื่อเดิม (Bangkok) ไว้ในวงเล็บ หรือ เพิ่มชื่อเมืองหลวงอิตาลี จาก Rome (โรม) เพิ่ม Roma (โรม่า) เข้ามา

 

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเมืองหลวงอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น

 

  • เมืองหลวงของมาเลเซีย เพิ่มชื่อ กัวลาลุมปูร์ นอกเหนือจากชื่อเดิมคือ กัวลาลัมเปอร์
  • เมืองหลวงของเยอรมนี เพิ่มชื่อ แบร์ลีน นอกเหนือจากชื่อเดิมคือ เบอร์ลิน
  • เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ เพิ่มชื่อ แบร์น นอกเหนือจากชื่อเดิมคือ เบิร์น
  • เมืองหลวงของเวียดนาม เพิ่มชื่อ ห่าโหน่ย นอกเหนือจากชื่อเดิมคือ ฮานอย
  • เมืองหลวงของอิตาลี เพิ่มชื่อ โรม่า นอกเหนือจากชื่อเดิมคือ โรม เป็นต้น

 

ทั้งนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ให้ถูกต้องและชัดเจน โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาจากกระทรวงการต่างประเทศร่วมพิจารณาด้วย เพื่อให้ส่วนราชการนำการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวงดังกล่าวไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งระหว่างนี้ชื่อ Bangkok ยังคงใช้ได้ต่อไป

 

ส่องดราม่า "ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง" Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon