เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงบริจาคพระโลหิตในช่วงวิกฤติขาดแคลนโลหิตของการระบาดโรคโควิด-19

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงบริจาคพระโลหิตในช่วงวิกฤติขาดแคลนโลหิตของการระบาดโรคโควิด-19

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงบริจาคพระโลหิตเพื่อสำรองโลหิตในช่วงวิกฤติขาดแคลนโลหิตของการระบาดโรคโควิด-19

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงบริจาคพระโลหิตในช่วงวิกฤติขาดแคลนโลหิตของการระบาดโรคโควิด-19

วันนี้ (15 ก.พ.65) เพจ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เผยแพร่ภาพและข้อความว่า วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ทรงบริจาคพระโลหิต พร้อมด้วยข้าราชบริพารในพระองค์ เพื่อสำรองโลหิตในการใช้รักษาผู้ป่วย ในช่วงวิกฤติขาดแคลนโลหิต ของการระบาดโรคโควิด-19

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงบริจาคพระโลหิตในช่วงวิกฤติขาดแคลนโลหิตของการระบาดโรคโควิด-19

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงบริจาคพระโลหิตในช่วงวิกฤติขาดแคลนโลหิตของการระบาดโรคโควิด-19