กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จ.อุทัยธานี

วันนี้ (9 ก.พ.65) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก