"โมเดอร์นา" ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เช็คเงื่อนไข ลงทะเบียนจองที่นี่

"โมเดอร์นา" ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เช็คเงื่อนไข ลงทะเบียนจองที่นี่

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีน "โมเดอร์นา" (Moderna) สำหรับบุคคลธรรมดา ประชาชนทั่วไป ผ่านเว็บไซต์ https://moderna.cra.ac.th หรือไลน์ @chulabhornhospital

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีน "โมเดอร์นา" (Moderna) สำหรับบุคคลธรรมดา ประชาชนทั่วไป เริ่มจองได้ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ https://moderna.cra.ac.th หรือไลน์ @chulabhornhospital กดเมนู “จองวัคซีนทางเลือก Moderna” บุคคลธรรมดา

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- วันนี้! ศูนย์บางซื่อฯ เปิดจองฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" เด็กอายุ 9-11 ปี

- เปิดประสิทธิผลหลังใช้จริง "วัคซีนโควิด19" ฉีดเข็ม 3 ต่อโอมิครอน

- เปิด! ข้อดี-ข้อเสีย วัคซีนเข็มกระตุ้นเข้าผิวหนัง-กล้ามเนื้อ 15 mcg

 

เงื่อนไขการจองสิทธิ์รับวัคซีน "โมเดอร์นา" (Moderna) สำหรับบุคคลธรรมดา ดังนี้

 

1.ไม่จำกัดโดสในการจองต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับคนต่างชาติ

 

2.อัตราค่าวัคซีน "โมเดอร์นา" ที่จองกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมประกันคุ้มครองผลข้างเคียงแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการฉีดวัคซีนที่ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานพยาบาลกำหนด โดยชำระกับโรงพยาบาลผู้ให้บริการฉีดวัคซีนโดยตรง

 

3.ชำระค่ามัดจำจองวัคซีนโดสละ 600 บาท ภายใน 10 วันทำการ หากเกินกำหนดหมายเลขการจองของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ 

 

4.ผู้จองชำระส่วนที่เหลือ 510 บาทต่อโดส เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรวัคซีน หากไม่ทำการชำระส่วนที่เหลือภายใน 10 วันทำการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะยึดเงินมัดจำเต็มจำนวนที่จองโดยไม่ต้องแจ้งผู้จอง/ผู้ได้รับจัดสรรทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และผู้จอง/ผู้ได้รับการจัดสรรไม่สามารถเรียกร้องเงินดังกล่าวคืนได้

 

5.ชำระเงินแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินค่าวัคซีนได้ทุกกรณี แต่สามารถจัดสรรสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้

 

6.เมื่อผู้จองชำระค่าวัคซีนที่ได้รับจัดสรรในส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเข้าไปจัดการนัดหมาย โดยระบุข้อมูลบุคคลที่จะเข้ารับวัคซีน และเลือกโรงพยาบาลในระบบเพื่อกำหนดวันนัดหมายเข้ารับวัคซีนต่อไป

 

7.กรณีกดยืนยันเลือกโรงพยาบาลที่ประสงค์จะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ แต่สามารถโอนสิทธิ์/เปลี่ยนชื่อผู้รับวัคซีนได้

 

 

รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา สำหรับบุคคลธรรมดาที่จองผ่านระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (คลิกที่นี่ดูรายชื่อ รพ.)

 

สำหรับวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) (mRNA 1273) 100 ไมโครกรัม ที่จองกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 

  • โดสละ 1,110 บาท รวมประกันคุ้มครองผลข้างเคียงแล้ว(ยืนยันราคาถึงวันที่ 30 เมษายน 2565)
  • วางแผนจองฉีดเป็นเข็มกระตุ้นภูมิ เข็ม 3 หรือ เข็ม 4 (หรือ เข็ม 1 และ 2 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนเลย)
  • ไม่จำกัดโดสในการจอง
  • เลือกโรงพยาบาลฉีดได้ (เฉพาะ รพ.ที่เข้าร่วมโครงการ)
  • กำหนดฉีดช่วงปลายเดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นไป

 

"โมเดอร์นา" ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เช็คเงื่อนไข ลงทะเบียนจองที่นี่