ผลศึกษา "การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ" ในวัยรุ่นหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ผลศึกษา "การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ" ในวัยรุ่นหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์

"หมอยง" เผยผลศึกษาในอิสราเอล ระบุการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 12-15 ปี จะเกิดขึ้นในเข็มที่ 2 และพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิงมาก

 วันนี้ (6 ก.พ.2565)ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว Yong Poovorawan ระบุเกี่ยวกับ  วัคซีนโควิด- 19 การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หลังให้วัคซีน mRNA ในวัยรุ่น ว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าวัคซีนโควิด-19มีความจำเป็น ในการป้องกันลดความรุนแรงของโรคโควิด-19

จากการศึกษาในอิสราเอล เผยแพร่ในวารสาร NEJM (26 Jan 2022) เกี่ยวกับการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ตามหลังการให้วัคซีน Pfizer ในวัยรุ่น อายุ 12-15 ปี จำนวนประมาณ 400,000 คน สำหรับเข็มแรก และประมาณ 320,000 สำหรับเข็มที่ 2 โดยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย ข้อมูลที่ได้พบเช่นเดียวกับการศึกษาในอดีต คือการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเกือบทั้งหมด จะเกิดขึ้นในเข็มที่ 2 และพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิงมาก

 

  • กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังฉีดวัคซีนเกิดในเด็กชายมากกว่าหญิง

การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ถึงกับต้องนอนโรงพยาบาล ในเด็กชายหลังเข็ม 2 วัคซีน Pfizer จะพบ 1 ใน 12,361 ในการได้รับเข็ม 2 ส่วนเด็กหญิง จะพบน้อยกว่ามาก พบในอัตรา 1 ใน 144,439 หรือน้อยกว่ากันเป็น 10 เท่า

ผลศึกษา "การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ" ในวัยรุ่นหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์

การวินิจฉัยกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จะถูกแบ่งเป็น สงสัย น่าจะเป็น และยืนยันการเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ในการยืนยันการเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จะต้องอาศัย การตรวจ echo ที่ชัดเจนมาก หรือ MRI หัวใจ หรือ การตรวจชิ้นเนื้อจากการใส่สายตัดมาตรวจ ดังนั้น ข้อมูลที่แท้จริงถึงกับยืนยัน คงจะได้น้อยกว่าความเป็นจริง เพราะการเกิดการอักเสบ จำนวนมากมีอาการไม่มาก และหายได้เอง

 

  • ย้ำให้วัคซีนเด็ก ยังเป็นประโยชน์ลดความรุนแรง

ภาพที่แสดงการยืนยัน เป็นรูปที่ได้จากการตรวจเด็กไทยหลังได้รับวัคซีน pfizer และตรวจยืนยันว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จะ echocardiogram และ MRI ภาพ echo จะเห็นนํ้าอยู่ ในเยื่อหุ้มหัวใจ (pericarditis)

ผลศึกษา "การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ" ในวัยรุ่นหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่โรคโควิด 19 ยังคุกคามอย่างหนัก การให้เด็ก และ วัยรุ่นได้รับวัคซีน ยังมีประโยชน์ ในการป้องกันความรุนแรงของโรค

การตัดสินใจจะรับวัคซีนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองโดยชอบธรรม ในการตัดสินใจ ที่ได้ข้อมูลครบถ้วน