"กรมอุตุนิยมวิทยา" ประกาศฉบับสุดท้าย อากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือตอนบน

"กรมอุตุนิยมวิทยา" ประกาศฉบับสุดท้าย อากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือตอนบน

"กรมอุตุนิยมวิทยา" ประกาศฉบับสุดท้าย อากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือตอนบน เตือนพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "อากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือตอนบน " ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2565

 

คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนผ่านภาคเหนือของประเทศไทยออกไปปกคลุมประเทศลาวแล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ในภาคเหนือตอนบน

สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 2-12 องศาเซลเซียส กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นลงนี้ไว้ด้วย

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

"กรมอุตุนิยมวิทยา" ประกาศฉบับสุดท้าย อากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือตอนบน