ในหลวง ราชินี พระราชทานดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของ แก่ตชด.บาดเจ็บ จ.สงขลา

ในหลวง ราชินี พระราชทานดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของ แก่ตชด.บาดเจ็บ จ.สงขลา

ในหลวง ราชินี พระราชทานดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของ แก่ตชด. บาดเจ็บและเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในหลวง ราชินี พระราชทานดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของ แก่ตชด.บาดเจ็บ จ.สงขลา

วันนี้ (5 ก.พ.65) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ พันตำรวจตรี เอกยศ ศิริเพ็ญ ดาบตำรวจ วิศิษฎ์ บัวศรี และดาบตำรวจ สรชา อนุญาโต เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน 43 

ในหลวง ราชินี พระราชทานดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของ แก่ตชด.บาดเจ็บ จ.สงขลา ในหลวง ราชินี พระราชทานดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของ แก่ตชด.บาดเจ็บ จ.สงขลา

ได้รับบาดเจ็บขณะเข้าตรวจสอบเหตุราษฎรเหยียบกับระเบิด บริเวณบ้านน้ำเค็ม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์​ 2565 ขณะทำการตรวจสอบได้เกิดเหตุระเบิดขึ้น ทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ พันตำรวจตรี เอกยศ ฯ ดาบตำรวจ วิศิษฎ์ ฯและดาบตำรวจ สรชา ฯ พร้อมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

ในหลวง ราชินี พระราชทานดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของ แก่ตชด.บาดเจ็บ จ.สงขลา ในหลวง ราชินี พระราชทานดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของ แก่ตชด.บาดเจ็บ จ.สงขลา

ในหลวง ราชินี พระราชทานดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของ แก่ตชด.บาดเจ็บ จ.สงขลา