ในหลวง ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย ตรุษจีน 2565

ในหลวง ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย ตรุษจีน 2565

ในหลวง ราชินี เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จออก ณ บริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน พุทธศักราช 2565

ในหลวง ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย ตรุษจีน 2565

วันนี้ (1 ก.พ.65) เวลา19.16 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ บริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน พุทธศักราช 2565

ในหลวง ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย ตรุษจีน 2565

 

 

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน ธูป ที่โต๊ะเครื่องสังเวยทรงจุดธูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปหางแล้ว ทรงปักที่เครื่องสังเวย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงจุดธูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวย

ในหลวง ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย ตรุษจีน 2565 ในหลวง ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย ตรุษจีน 2565

 

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเผากระดาษเงิน กระดาษทอง สมควรแก่เวลา จึงเสด็จขึ้นพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ในหลวง ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย ตรุษจีน 2565 ในหลวง ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย ตรุษจีน 2565 ในหลวง ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย ตรุษจีน 2565

ในหลวง ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย ตรุษจีน 2565 ในหลวง ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย ตรุษจีน 2565 ในหลวง ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย ตรุษจีน 2565