"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" แอสตร้า ไฟเซอร์ สถาบันบำราศนราดูร เช็คเงื่อนไข

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" แอสตร้า ไฟเซอร์ สถาบันบำราศนราดูร เช็คเงื่อนไข

เปิด"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" แอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ สถาบันบำราศนราดูร เช็คเงื่อนไข โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 ก.พ.2565

สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์ โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 24 ก.พ.2565 เพื่อเข้ารับบริการ ณ หอประชุมอัจฉรา ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.2565 ตามที่ได้ลงทะเบียนสำเร็จ

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็คเลย Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 1-4 รพ.สต.ใกล้บ้าน 76 แห่งตลอดเดือน ก.พ.2565

- อัพเดท "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" เข็ม 3 เดือน ก.พ.เพิ่มสูตรให้ครอบคลุม เลือกวันเองได้

- "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" ไฟเซอร์ ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย

 

เงื่อนไข "ลงทะเบียนฉีดวัคซนเข็ม 4" สถาบันบำราศนราดูร

 

  • ได้รับวัคซีนเข็ม 3 ที่สถาบันบำราศนราดูรเท่านั้น 
  • ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564 
  • ซิโนแวค + ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า จะได้รับเข็ม 4 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า
  • ซิโนแวค + ซิโนแวค +ไฟเซอร์ จะได้รับเข็ม 4 เป็น ไฟเซอร์

 

"ลงทะเบียนฉีดวัคซนเข็ม 4" ที่ http://bamras.ddc.moph.go.th/covid/ หรือสแกน QR Code ตามภาพด้านล่าง

 

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" แอสตร้า ไฟเซอร์ สถาบันบำราศนราดูร เช็คเงื่อนไข