เช็คเลย Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 1-4 รพ.สต.ใกล้บ้าน 76 แห่งตลอดเดือน ก.พ.2565

เช็คเลย Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 1-4 รพ.สต.ใกล้บ้าน 76 แห่งตลอดเดือน ก.พ.2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โดย รพ.สต. จ.นนทบุรี เปิดวอล์คอิน (Walk in) ฉีดวัคซีนโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 1-4 รพ.สต.ใกล้บ้าน 76 แห่งตลอดเดือน ก.พ.2565 เช็คเลย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โดย รพ.สต. จ.นนทบุรี เปิดวอล์คอิน (Walk in) ฉีดวัคซีนโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 1-4 ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังต่อไปนี้

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เริ่มแล้ว "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" แอสตร้า-ไฟเซอร์ ผ่านเครือข่ายมือถือ

- "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ ฟรี เลือกวันนัดฉีดได้ด้วยตัวเอง เช็คเลย

- "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" เข็ม 3 รพ.นพรัตนราชธานี ผ่าน 4 ค่ายมือถือ เช็คเลย

 

เงื่อนไข

  • สำหรับประชาชนทุกคน ทุกสัญชาติ ที่มีอายุ ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  • ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 1 ,เข็ม 2, เข็ม 3 และเข็ม 4 ได้ที่ รพ.สต ทั้ง 76 รพ.สต.ในจังหวัดนนทบุรี ใกล้บ้านท่าน
  • วันเวลาสถานที่ในการฉีดวัคซีนให้ติดต่อ รพ.สต.ในพื้นที่


ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์ติดต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่ (คลิก) เลือกเขต 4 , นนทบุรี , อำเภอ

 

เช็คเลย Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 1-4 รพ.สต.ใกล้บ้าน 76 แห่งตลอดเดือน ก.พ.2565