อัพเดท "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" เข็ม 3 เดือน ก.พ.เพิ่มสูตรให้ครอบคลุม เลือกวันเองได้

อัพเดท "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" เข็ม 3 เดือน ก.พ.เพิ่มสูตรให้ครอบคลุม เลือกวันเองได้

อัพเดทเปิดปฏิทินเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เช็ควัน "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" และ "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" booster shots กับ นนท์พร้อมพลัส "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" และ 4

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อัพเดทเปิดปฏิทินเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เช็ควัน "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" และ "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" booster shots กับ นนท์พร้อมพลัส "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" และ 4 ที่ (คลิก) สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่สนามฉีด 3 แห่ง

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็ค จุดลงทะเบียน ฉีดวัคซีน "เข็ม 4" มีที่ไหนบ้าง

- "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4 ไฟเซอร์-แอสตร้า เลือกวันเวลาได้ รีบเลย

- "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4 - Walk in แอสตร้าเซนเนก้า 5,000 คน เช็คเลย

 

สำหรับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ นนท์พร้อมพลัส เปิดสนาม "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" และ "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" ทั้งหมด 3 แห่ง คือ เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ , เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ และ หอประชุมวัดไทรใหญ่ โดยสามารถเลือกวัน เวลา สถานที่เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ด้วยตนเอง

 

นอกจากนี้ มีการเพิ่มสูตร "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งมีดังนี้ 

 

สูตรแอสตร้าเซนเนก้า

  • ซิโนแวค+ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า จะได้เข็ม 4 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า โดยเข็ม 4 ห่างจากเข็ม 3 เป็นเวลา 3 เดือน
  • ซิโนฟาร์ม+ซิโนฟาร์ม+แอสตร้าเซนเนก้า จะได้เข็ม 4 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า โดยเข็ม 4 ห่างจากเข็ม 3 เป็นเวลา 3 เดือน

 

สูตรไฟเซอร์ 

  • ซิโนแวค+ซิโนแวค+ไฟเซอร์ จะได้เข็ม 4 เป็น ไฟเซอร์ โดยเข็ม 4 ห่างจากเข็ม 3 เป็นเวลา 3 เดือน 
  • ซิโนฟาร์ม+ซิโนฟาร์ม+ไฟเซอร์ จะได้เข็ม 4 เป็น ไฟเซอร์ โดยเข็ม 4 ห่างจากเข็ม 3 เป็นเวลา 3 เดือน 

 

ทั้งนี้ สำหรับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2 สามารถ Walk in เข้ามารับวัคซีนได้ทุกรอบ 

 

อัพเดท \"ฉีดวัคซีนเข็ม 4\" เข็ม 3 เดือน ก.พ.เพิ่มสูตรให้ครอบคลุม เลือกวันเองได้

 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี