"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา ฟรี 15,000 คน รีบลงก่อนเต็มจำนวน

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา ฟรี 15,000 คน รีบลงก่อนเต็มจำนวน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอเรียนเชิญ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา (Moderna) (booster) ผ่านระบบ นนท์พร้อม จนกว่าจะเต็มจำนวน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอเรียนเชิญ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา (Moderna) (booster) ผ่านระบบ นนท์พร้อม ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2565 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "เกษตรแฟร์ 2565" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 2 3 และ 4 วันละ 1,500 คน เช็คเลย

- รพ.จุฬาฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 เข็ม 4

- วิธี "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" จากทุกค่ายมือถือ ง่ายๆเช็คเลยที่นี่

 

ล่าสุด จากการตรวจสอบระบบ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา (Moderna) นนท์พร้อม พบว่า ณ เวลา 10.44 น.ของวันนี้ (29 ม.ค.2565) ยังเหลือโควตาอยู่ราวๆ 8,000 กว่าสิทธิ์ 

 

  • Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 6,000 คน (คงเหลือ 3,305) 
  • Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 9,000 คน (คงเหลือ 5,292)

 

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา ฟรี 15,000 คน รีบลงก่อนเต็มจำนวน

 

เงื่อนไข "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา (Moderna)

 

  • คนไทยที่มีทะเบียนบ้านหรือ พักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี 
  • คนไทยที่มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
  • ฉีด Sinopharm มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน
  • ฉีด Sinovac มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน
  • ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ AstraZeneca เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
  • ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ Pfizer เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
  • ฉีด AstraZeneca มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน

 

ลงทะเบียนผ่าน (คลิกที่นี่)

 

 

เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

 

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา ฟรี 15,000 คน รีบลงก่อนเต็มจำนวน