"เกษตรแฟร์ 2565" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 2 3 และ 4 วันละ 1,500 คน เช็คเลย

"เกษตรแฟร์ 2565" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 2 3 และ 4 วันละ 1,500 คน เช็คเลย

"เกษตรแฟร์ 2565" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดวอล์คอิน (Walk in) ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 3 หรือ 4 วันละ 1,500 คน เช็คเลย

"เกษตรแฟร์ 2565" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดวอล์คอิน (Walk in) ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 3 หรือ 4 แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ซึ่งนิสิตหรือประชาชนสามารถเข้ารับบริการโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ภายใน งานเกษตรแฟร์ 2565 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็ค! มาตรการสกัด โควิด-19 "งานเกษตรแฟร์ 2565"

 

สามารถวอล์คอิน (Walk in) ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในงาน "เกษตรแฟร์ 2565" ด้านหน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตั้งแต่เวลา 10.00-13.00 น. วันละ 1,500 คน จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2565

 

"เกษตรแฟร์ 2565" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 2 3 และ 4 วันละ 1,500 คน เช็คเลย

 

สามารถลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด

 

"เกษตรแฟร์ 2565" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 2 3 และ 4 วันละ 1,500 คน เช็คเลย

 

สำหรับงาน "เกษตรแฟร์ 2565" ปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศจัดงานโดยเริ่มงาน วันที่ 28 ม.ค. - 5 ก.พ.2565  ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้มาตรการเข้มข้นตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ของการจัด งานเกษตรแฟร์ 2565 อย่างเคร่งครัด ทั้งด้านผู้จัดงาน ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้มาชมงาน

 

 

 

 

มาตรการหลักๆ

  • พื้นที่จัดงาน จัดในพื้นที่เปิดโล่ง กว้างทั้งหมด ไม่มีการจัดภายในอาคาร 
  • มีการกำหนดจุดตั้งร้านค้าเพียงฝั่งเดียว ตามแนวถนนภายในมหาวิทยาลัย 
  • กำหนดเส้นทางเดินชมงานแบบทางเดียว (One Way) 
  • กำหนดจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ
  • ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ทุกประตูทางเข้างานรวมถึงระหว่างโซนพื้นที่รอยต่อของงาน 
  • มีจุดล้างมือทำความสะอาดด้วยสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ภายในงานเป็นระยะ
  • มีการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมงานต่อพื้นที่ อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อ 1 คน 
  • มีการเว้นระยะห่างของร้านค้า และลดจำนวนร้านค้าลงจากเดิม 

 

ผู้ประกอบการทุกรายพร้อมทีมงานที่มาออกร้านค้าภายในงาน จะต้องมีการตรวจ ATK ทุกวัน สำหรับผู้มาชมงานเกษตรแฟร์ นอกจากจะมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิแล้ว ยังต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือ แสดงผลการตรวจ ATK เป็นต้น