นนท์พร้อมเปิด ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 Moderna (booster)

นนท์พร้อมเปิด ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3  Moderna (booster)

เช็คเลย!! องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอเรียนเชิญลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Moderna (booster)  ผ่านระบบนนท์พร้อม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอเรียนเชิญลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Moderna (booster)  ผ่านระบบนนท์พร้อม

เฉพาะคนไทยที่เป็นคนนนท์เท่านั้น

 

  •  คนไทยที่มีทะเบียนบ้านหรือ พักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี 

 

  • คนไทยที่มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี

เงื่อนไข 

1.ฉีดSinopharm มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน
 

2.ฉีด Sinovac มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน

3.ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ AstraZeneca เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
4.ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และPfizerเข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน

5.ฉีดAstraZeneca มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่  28 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/vcevent/slot/53 

ฉีดวัคซีนที่Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต 
วันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 6,000 คน
และ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 9,000 คน

เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

นนท์พร้อมเปิด ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3  Moderna (booster)