รพ.จุฬาฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 เข็ม 4

รพ.จุฬาฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 เข็ม 4

รพ.จุฬาฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 เข็ม 4 ชนิด mRNA สำหรับประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไป เช็ครายละเอียดที่นี่

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA เข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 หรือเข็มที่ 4 สำหรับประชาชนที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป (โดยจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้ามาจองสิทธิ์ครบจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา)  
.
สามารถลงทะเบียนเลือกวัน เวลา สถานที่รับบริการวัคซีน โดยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  👉🏻สแกน QR Code หรือ https://vaccinecenter.kcmh.or.th/

หลังจากท่านได้ลงทะเบียน เลือกวัน เวลา สถานที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน และเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

รพ.จุฬาฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 เข็ม 4