ในหลวงมีพระราชสาส์น แสดงความยินดีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งปธน.ฮอนดูรัสคนใหม่

ในหลวงมีพระราชสาส์น แสดงความยินดีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งปธน.ฮอนดูรัสคนใหม่

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนางอิริส ซิโอมารา กัสโตร ซาร์มิเอนโต ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐฮอนดูรัสคนใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนางอิริส ซิโอมารา กัสโตร ซาร์มิเอนโต (Mrs. Iris Xiomara Castro Sarmiento) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐฮอนดูรัสคนใหม่ ในวันที่ 27 มกราคม 2565 ความว่า 

ฯพณฯ นางอิริส ซิโอมารา กัสโตร ซาร์มิเอนโต

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮอนดูรัส

กรุงเตกูซิกัลปา

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮอนดูรัสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮอนดูรัส

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยพื้นฐานอันมั่นคงของความเข้าใจอันดีและมิตรไมตรีที่มีต่อกัน ประเทศไทยและสาธารณรัฐฮอนดูรัสจะสามารถพัฒนาและสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้กระชับแน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว