ในหลวง พระราชทานดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของแก่ จนท. บาดเจ็บขณะปะทะกลุ่มผู้ก่อเหตุ สงขลา

ในหลวง พระราชทานดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของแก่ จนท. บาดเจ็บขณะปะทะกลุ่มผู้ก่อเหตุ สงขลา

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ ผวจ.สงขลา เชิญพระราชทานดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของไปมอบแก่เจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในหลวง พระราชทานดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของแก่ จนท. บาดเจ็บขณะปะทะกลุ่มผู้ก่อเหตุ สงขลา

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ ร้อยเอก สุริยะ บินญาวัง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 43 และหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานี

ได้เข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ร้อยเอก สุริยะ ฯ และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

ในหลวง พระราชทานดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของแก่ จนท. บาดเจ็บขณะปะทะกลุ่มผู้ก่อเหตุ สงขลา

ในหลวง พระราชทานดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของแก่ จนท. บาดเจ็บขณะปะทะกลุ่มผู้ก่อเหตุ สงขลา