รับอาสาสมัคร "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" แอสตร้าเซนเนก้า เช็คเลย

รับอาสาสมัคร "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" แอสตร้าเซนเนก้า เช็คเลย

หมอยง แจ้งเปิดรับอาสาสมัคร "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" แอสตร้าเซนเนก้า ในผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้ามาแล้ว 2 เข็ม เช็คเลยรายละเอียด

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หรือ "หมอยง" หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ประกาศรับอาสาสมัคร "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" แอสตร้าเซนเนก้า 

 

 

"หมอยง" ระบุว่า โควิด-19 วัคซีน รับอาสาสมัครฉีดกระตุ้น วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็ม 3 หลังได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้ามาแล้ว 2 เข็ม

 

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก มีโครงการศึกษาวิจัยการกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ในผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้ามาแล้ว 2 เข็ม และต้องการได้วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็มที่ 3

 

อาสาสมัครต้องมีร่างกายแข็งแรง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ และไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน โดยจะขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีน หลังรับวัคซีน 14 และ 28 วัน เพื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกัน IRB No. 690/64 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

ในกรณีที่มีภูมิต้านทานตอบสนองไม่ดี (<2000 BAU/ml) ทางศูนย์ฯยินดีบริการกระตุ้นวัคซีนเพิ่มเติม ถ้าอาสาสมัครต้องการ 

 

รับอาสาสมัคร ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้ามาแล้ว 2 เข็ม และต้องได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 2 ในช่วงวันที่​ 30 มิถุนายน - 29 สิงหาคม 2564 เท่านั้น เพื่อมารับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็มที่ 3 

 

ผู้ใดมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอให้กรอกใบสมัครผ่านลิงก์นี้ "คลิกเลย"

 

ที่มา Yong Poovorawan