"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ฟรี แอสตร้าเซนเนก้า-ไฟเซอร์ สถาบันบำราศนราดูร

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ฟรี แอสตร้าเซนเนก้า-ไฟเซอร์ สถาบันบำราศนราดูร

สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค เปิดให้ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" แอสตร้าเซนเนก้า (Astrazeneca) ไฟเซอร์ (Pfizer) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค เปิดให้ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" แอสตร้าเซนเนก้า (Astrazeneca) ไฟเซอร์ (Pfizer) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเข้ารับ "วัคซีนโควิด" ณ หอประชุมอัจฉรา ตามวันที่ได้นัดหมายลงทะเบียนสำเร็จ

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4 รพ.นพรัตนราชธานี ผ่าน 4 ค่ายมือถือ เช็คเลย

- เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ - โมเดอร์นา รวมกว่า 16,000 คน รีบเลย

- "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ผู้ประกันตน ม.33 ทบทวนแนวทางปฏิบัติก่อน-หลังฉีด สำคัญมาก

 

เงื่อนไข "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" สถาบันบำราศนราดูร

 

  • รับเฉพาะท่านที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ครบทั้ง 2 เข็ม ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 ตุลาคม 2564 ที่สถาบันบำราศนราดูรเท่านั้น
  • รับเฉพาะท่านที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astrazeneca) ครบทั้ง 2 เข็ม ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม 2564 ที่สถาบันบำราศนราดูรเท่านั้น
  • รับเฉพาะท่านที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) และแอสตร้าเซนเนก้า (Astrazeneca) (สูตรไขว้) ครบ 2 เข็ม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม 2564 ที่สถาบันบำราศนราดูรเท่านั้น

ลงทะเบียนผ่าน (คลิกที่นี่)

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 080-695-3063 หรือ 080-696-3305 ในวันเวลาราชการ 08.30-16.00 น.

 

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ฟรี แอสตร้าเซนเนก้า-ไฟเซอร์ สถาบันบำราศนราดูร