เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ - โมเดอร์นา รวมกว่า 16,000 คน รีบเลย

เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ - โมเดอร์นา รวมกว่า 16,000 คน รีบเลย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer) และ โมเดอร์นา (Moderna) รวมกว่า 16,000 คน รีบเลย เช็คเงื่อนไขการเข้ารับวัคซีน

นนท์ booster โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer) และ โมเดอร์นา (Moderna) โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

 

เงื่อนไข "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer)

 

  • สำหรับคนไทยทุกคน ไม่จำกัดพื้นที่พักอาศัย
  • สำหรับผู้ที่ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) มาครบ 2 เข็ม และ ฉีดเข็ม 2 มาก่อนวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

 

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21-24 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) (คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน)

 

ฉีดวัคซีนที่ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)

 

  • วันที่ 27 มกราคม 2565 จำนวน 6,000 คน
  • วันที่ 28 มกราคม 2565 จำนวน 8,000 คน

 

เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ - โมเดอร์นา รวมกว่า 16,000 คน รีบเลย

 

นนท์ booster จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Pfizer (เข็มกระตุ้น) อัพเดทจำนวนที่เหลือล่าสุด ณ เวลา 9.51 น. วันที่ 22 ม.ค.2565

 

เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ - โมเดอร์นา รวมกว่า 16,000 คน รีบเลย

 

เงื่อนไข "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา (Moderna)

 

  • เฉพาะคนไทยที่เป็นคนนนท์เท่านั้น
  • คนไทยที่มีทะเบียนบ้านหรือ พักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี
  • คนไทยที่มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
  • สำหรับผู้ที่ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) มาครบ 2 เข็ม และ ฉีดเข็ม 2 มาก่อนวันที่ 24 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

 

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 22-23 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) (คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน)

 

ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลบางกรวย วันที่ 24 มกราคม 2565 จำนวน 2,000 คน ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วยในวันฉีดวัคซีน

 

1.ใบยินยอมการฉีดวัคซีน โหลดได้จากลิงค์ (คลิก)

2.สำเนาบัตรประชาชน

3. ประวัติการฉีดวัคซีน

 

เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

 

เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ - โมเดอร์นา รวมกว่า 16,000 คน รีบเลย

 

 

นนท์ booster จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Moderna (เข็มกระตุ้น) อัพเดทจำนวนที่เหลือล่าสุด ณ เวลา 9.56 น. วันที่ 22 ม.ค.2565

 

เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ - โมเดอร์นา รวมกว่า 16,000 คน รีบเลย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี